Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Manetens pedagogiska planering för matematik

Skapad 2018-10-29 10:06 i Kastellegården förskola Kungälv
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Barnen skall ha möjlighet att erövra kunskap genom sitt intresse för matematik genom olika uttrycksformer och olika situationer/aktiviteter. Såsom i; lek, bild, rörelse, sång, musik, dans, drama, samlingar, utflykter, utomhusaktiviteter med mera.Verksamhetens pedagogiska miljö skall utformas så att barnen har möjlighet att erövra kunskap kring och genom sitt intresse. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Innehåll

 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnens nyfikenhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras. Vår verksamhet skall vara anpassad till och för alla barn i förskolan.

Vi pedagoger har sett att barn inne på Maneten visar intresse för matematik och därför skall verksamheten möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas i/kring sitt intresse.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 • Barnen ska få möjlighet att jämföra/uppleva form, vikt och antal.
 • Barnen ska få möjlighet att utforska form, vikt och antal i olika sammanhang, både i planerade aktiviteter och i den fria leken. 
 • Vi pedagoger använder matematiska ord som ex, form, mängd, antal
 • Vi utmanar barnens upptäckarlust med reflekterande följdfrågor utifrån matematik.

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

 • Vi har magnetsiffror tillgängliga i verksamheten.
 • vi samlar material tillgängligt för barnen.
 • Vi kommer använda oss av appar på ipaden där matematik är i fokus.
 • Vi experimenterar med barnen.
 • Vi erbjuder barnen material att själva experimentera med ex, våg (vikt) 
 • Genom temat affär får vi min matematiken.

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering
 • Vi använder oss av samtal, lekar och vardagssituationer där vi ser barnen använda och uttrycka matematik.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang i lärloggen
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: