👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren tema

Skapad 2018-10-29 10:26 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F Matematik Musik SO (år 1-3) Svenska Bild
Känner du till Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Madicken, Lotta på Bråkmakargatan? Alla dessa böcker, och många fler, är skrivna av Astrid Lindgren. I vårt F-3 tema om Astrid Lindgren kommer vi läsa och lyssna på några av Astrid Lindgrens klassiska berättelser och sagofigurer. Vi kommer också att prata om vad en författare och illustratör är.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under temat kommer du att utveckla dina kunskaper och din förmåga att:

 • känna till författaren Astrid Lindgren och några av hennes böcker.
 • förstå vad en illustratör är.
 • samtala, resonera och diskutera kring olika texter och berättelser.
 • lyssna på högläsning.
 • återberätta en berättelse.
 • förstå vad ord och olika begrepp betyder.
 • jämföra och reflektera hur det är att leva idag jämfört med när Astrid Lindgren var ung.
 • skapa och uttrycka dig i bild och skrift.
 • lösa problem och samarbeta med andra.
 • sjunga tillsammans med andra. 

Utvärderingen - vad och hur

Vi observerar och lyssnar på elevens återberättande och deltagande i samtal och diskussioner när vi arbetar med temat. Utvärdering sker under arbetets gång genom samtal och reflektion med eleverna kring deras olika uppgifter.  Vi gör tankekartor och ett VÖL- schema tillsammans före temats startar och då tar vi reda på vad eleverna vet om arbetsområdet och vad de önskar veta. När vi avslutar temat gör vi ett nytt VÖL schema och jämför.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Du kommer få träna på att utveckla dina förmågor och kunskaper genom att:

 • lyssna på högläsning och prata om Astrid Lindgrens liv och författarskap.
 • höra Astrid Lindgren själv läsa från sina böcker.
 • titta på filmatiseringar från Astrid Lindgrens böcker.
 • sjunga sånger som hör ihop med Astris Lindgrens böcker och figurer.
 • skapande med olika material.
 • rita bilder utifrån en Astrid Lindgrens berättelse.
 • hitta på en egen saga med någon av Astrid Lindgrens bokfigurer.
 • skriva ord och meningar om någon av Astrid Lindgrens bokfigurer.
 • dramatisera en kort sekvens från en berättelse.
 • räkneberättelser och problemlösningsuppgifter med figurer från Astrid Lindgrens böcker.
 • spela spel med anknytning till Astrid Lindgrens böcker och figurer.
 • arbeta med iPad.
 • leka gamla lekar som lektes förr och prata om hur livet såg ut då Astrid Lindgren var barn.
 • pärla på pärlplatta en figur från Astrid Lindgrens böcker.
 • arbeta i åldersblandade grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -