Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurier

Skapad 2018-10-29 10:26 i Stavby skola Uppsala
Grundskola F – 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska
Ni ska få följa med på en resa tillbaka i tiden, ända till dinosaurierna.

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer att arbeta om hur jorden skapades, Big bang. Hur såg det ut under tiden som dinosaurierna levde? de tre tidsepokerna Trias, Jura och Krita. Vi kommer att lära oss om några dinosaurier. Vi kommer att arbeta med experiment.

Hur:

Vi kommer att titta på filmer, läsa enklare fakta texter, diskutera och lära av varandra.

Mål:

Du ska kunna:

 • berätta vad Big bang är.
 • känna till de tre tidsepokerna, Trias, Jura och Krita och klimatet under epokerna
 • veta vad skillnaden mellan kött- och växt ätande dinosaurier.
 • lätt fakta om några dinosaurier.
 • vet vad en fakta text är.
 • skriva en enklare fakta text och berättelse gemensamt eller enskilt.

Bedömning

Du kommer att bedömas genom:

 • diskussioner
 • ditt deltagande på lektionerna.
 • skriven text
 • redovisning för klasskamraterna,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -

Matriser

NO Sv SO
NO experiment

Experiment

 • NO   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
Nivå 1
Deltar i en naturvetenskaplig undervisning/experiment
Nivå 2
Kan hjälpa till och berätta om experimentet.
Nivå 3
Kan utföra och dra slutsatser om experimentet

NO Sv SO
Faktatexter

Förskoleklass
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3.
Skapa faktatext
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11  -
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du vet att en faktatext handlar om saker som är sant.
Du kan skriva en egen faktatext om ett eget valt och/eller ett av läraren angivet ämne. Texten innehåller några få fakta.
Du kan skilja en faktatext från andra typer av texter. Du skriver hela texter där du använder både ord och bilder för att läsaren ska ha lättare att förstå dig.
Du skriver faktatexter där du delar in texten i olika delar utifrån kategorier som exempelvis "Föda", "Utseende", "Språk" eller annat. Du använder bilder som stödjer de olika kategorierna.
Förstå faktatext
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du vet att en faktatext handlar om saker som är sant. Du kan lyssna och ta in information från upplästa faktatexter.
Du kan själv läsa och svara på frågor utifrån en kortare faktatext. Du kan med hjälp av minst 1 strategi samla och strukturera upp information från en faktatext.
Du kan med hjälp av minst 2 olika strategier samla information från faktatexter. Exempel på strategier: "Sexfältare", "tankekartor" och "förbestämda frågor".
Du har flera olika strategier för att hämta information från faktatexter. Du kan på egenhand söka upp och hämta information från en passande källa.

NO Sv SO
Bokstavskännedom

Jag har börjat förstå...
Jag kan!
Jag kan lite extra...
Bokstavsljud
Du ska veta hur bokstäverna låter.
Du kan göra ljudet till några angivna bokstäver.
Jag kan bokstävernas ljud och vet också om att några bokstäver låter på flera sätt.
Jag vet när bokstäver med flera ljud låter på ett visst sätt.
Bokstävernas namn
Du ska veta vad bokstäverna heter och kunna namnge en angiven bokstav.
Du kan ange namnet på några bokstäver.
Jag kan alla bokstävers.
Jag kan namnge både gemener och versaler (stora och små bokstäver).
Alfabetisk ordning
Du ska veta i vilken ordning i alfabetet som bokstäverna kommer.
Jag kan sjunga/ramsa bokstäverna.
Jag kan alfabetets-ordning. Jag vet att efter K kommer L (utan att behöva säga hela alfabetet).
Jag kan ordna ord i alfabetisk ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: