Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA1B Ht18 Vt19

Skapad 2018-10-29 10:26 i Kärrtorps gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Matematik
MA1B arbetsplan, preliminär

Innehåll

Vecka

Moment

Anmärkning

34-35

1     Aritmetik – Om tal

·         Naturliga tal och Räkneordning

·         Primtal och delbarhet

·         Tal i decimalform

 

8 – 11

14

17

 

36-37

·         Multiplikation och division med tiondelar och hundradelar

·         Negativa tal och Räkneregler

·         Tal i bråkform och Förlängning/förkortning

 

20

22 – 26

32 – 36

 

38

·         Addition och subtraktion av bråk

·         Multiplikation och division av bråk

·         Tal i potensform

 

37

40

44

39

·         Potenslagar

·         Tal i grundpotensform

·         Enhetsbyten

46

48

50

 

40

·         Prefix

·         Talsystem och talbaser

 

52

54

41

·         Problemlösning Avrundning och värdesiffror

·         Tillämpningar

·         E-test kap 1, sida 73

·         Blandade övningar, kapitel 1.

SA18B: fredag E-prov kap 1

 

58

65

73

74 - 77

42

·         Repetition kap 1

·         Ons A E-Prov kapitel 1 (sida 6 – 77)

·         Fre C/A-prov Kapitel 1 (sida 6 – 77)

 

 

 

 

43

2 Förändringar och procent

·         Beräkning av andelen i procentform

·         Beräkning då vi vet procentsatsen

 

 

79 – 82

83 - 85

 

45

·         Tema Försäljningspris, pålägg, marginal

·         Procent, Promille och ppm

·         Alkohol och promille

 

86 - 88

90 – 93

94 - 95

 

 

46

·         Förändringsfaktor

·         Flera procentuella förändringar

·         Förändringar och jämförelser

 

 

96 – 98

99 – 101

102 – 104

 

47

·         Problemlösning

·         Tema Moms

·         Procentenheter,

·         Ränta

·         Extra SMS-lån från verklig låneinstitut

 

105

106 - 107

108 -109

110 – 111

 

48

·        Amortering

·        Avgifter

·         Index

·         Blandade övningar kapitel 2

·         Repetition kapitel 2

112 – 113

114 – 115

116 – 119 123

124 - 129

49

·         Repetition kapitel 2

 

·         Tis B/ Ons A E-prov kapitel 2 (sida 78 – 129)

·         Fredag C/A –prov kapitel 2

 

124 - 129

50

3 Algebra

·         Uttryck och ekvationer

·         Vilka utryck är lika

·         Vad menas med en ekvation

·         Ekvationslösning

·         Ekvationsbilder

 

132 – 134

135

137 – 139

140 – 142

144 – 147

 

51

·         Potensekvationer

·         Ekvation

·         Beräkningar med formler

 

148 – 149

150 – 151

152 – 154

 

 

 

52 – 2

God Jul och Gott nytt år

 

 

 

 

V2 onsdag

·         Ställa upp och tolka formler och uttryck

·         Lösa ut formler

·         Olikheter

 

 

 

 

 

155 – 157

160 – 161

163- 165

 

 

V3

·         Problemlösning

·         Uttryck och ekvationer med parenteser Faktorisera

·         Ta bort parenteser

·         Beskriva, troliggöra och bevisa

·         Blandade uppgifter och repetition Diagnos

 

166 – 168

169

171

172

174

179, 181

 

V4

 

 

Repetition och  

Blandade övningar

 

Tis B/ Ons A       E-prov kap 3

Fredag            C/A-prov kap 3  

 

  

182 – 187

 

5

4 Geometri

·         Omkrets och area och areaenheter

·         Omkrets och area av en cirkel

 

·         Volymenheter

·         Volym

 

·         Begränsningsarea av rätblock, cylinder och klot

 

 

190 – 195

196

 

200

202 – 206

 

208 - 209

 

6

·         Vinklar och vinkelsumma

·         Geometri och bevis

·         Implikation och ekvivalens

·         Pythagoras sats

211

215

218

220 – 223

 

7

 

·         Likformighet och skala

·         Mönster och symmetrier,

·         Diagnos + repetition

225

230 – 234

239 - 240

8

·         Repetition och blandade övningar

·         Tis B/ Ons A E-test kap 4

·         Fredag C/A-prov kap 4

 

240 – 245

9

Sportlov

 

 

 

 

10

5 Sannolikhet och statistik

·         Enkla slumpförsök, den klassiska sannolikhetsmodellen

·         Experimentella sannolikheter

 

 

248

252

 

11

·         Slumpförsök med flera föremål eller steg

·         Träddiagram

·         Beroende händelse

254

257

262

12

·         Tolka tabeller och diagram

·         Median och medelvärde/rita diagram i kalkylprogram

·         Vilseledande Statistik

268

273 - 277

278

13

·         Repetition och blandade övningar

·         Tis B/ Ons A E-test kap 5

·         Fredag C/A-prov kap 5

 

291 – 294

 

 

 

14

6 Grafer och funktioner

·         Koordinatsystem, graf och tabell

·         Tolka grafer som beskriver vardagliga förlopp

·         Proportionalitet

 

 

300 – 305

307 – 309

310 – 312

15

·         Grafräknare och funktionsbegreppet

·         Linjära funktioner

·         Algebraiskt uttryck, ekvation, olikhet och funktion

 

313 – 319

321 - 324

325 – 327

16

Påsklov

 

 

 

 

17

·         Exponentialfunktion

·         Potensfunktion

·         Grafisk lösning av ekvation och olikheter

329 – 331

332 – 333

334 – 336

18

 

Olika matematiska modeller

Repetiton

 

19

Blandade uppgifter kapitel 6

 

Fredag (A o B) E-prov kap 6

 

 

20

Blandade uppgifter kapitel 6

 

Fredag (A o B) C/A-prov i kap 6

 

21

Kompletteringar

 

22 – 23

24

Kompletteringar + betygssamtal

Avslutning må 10 juni

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: