Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

persiska planering 1-3

Skapad 2018-10-29 10:30 i Lerum Modersmål Lerum
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Varje språk är ny värld

Innehåll

Arbetsområde

Tala, lyssna och samtala

lära alla bokstävers for och ljud,

kunna sätta ihop bokstäver  och bygga ord

att läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska lära dig att uttala och forma bokstäverna.
 • Du ska lära sätta ihop bokstäver och skiva och läsa de
 • Du ska berätta något för dina kamrater/lärare.
 • Att lyssna på andras presentationer.
 • Att lyssna och följa instruktioner.
 • Att läsa och skriva korta meningar

Undervisning och arbetsmetoder: 

 • Vi går igenom boken som eleven har
 • Eleven lär sig olika bokstäver
 • eleven få sina uppgifter för att jobba vidare
 • Vi övar på muntlig läsning
 • Vi arbetar med veckans ord
 • Vi kommer att arbeta individuellt  och i grupp med hur man gör en presentation inför gruppen.
 • Vi kommer att läsa olika utvalda sagor och texter samt diskutera innehållet i dessa.
 • Vi kommer att öva på hur man beskriver olika föremål på modersmålet med hjälp av olika pedagogiska lekar.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du ska känna till alla bokstäver och kunna uttala dem.
 • Du ska kunna berätta något för dina kamrater/lärare.
 • Du ska kunna beskriva olika föremål.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: