Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/Sva ÅK 8 moment 3 Novellanalys

Skapad 2018-10-29 10:41 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Detta är detaljplaneringen för höstterminens sista moment; novellanalys. Denna planering startar v.46 och avslutas med att ni skriver en individuell novellanalys på lektionstid.

Innehåll

Detaljplanering Novellanalys

Syftet med det avslutade momentet i svenska HT18 är att förbereda oss för novellskrivandet nästa termin. Förutom det ska vi fördjupa oss i analysskrivandet och analysera olika typer av skönlitterära texter. Vi kommer på vägen att möte olika typer av författare och genrer. Det ingår i kunskapskraven att kunna analysera en text och vi kommer dessa veckor att lära oss hur man gör det och vilka frågor man kan ställa till en text.

Material: Spegla språket, noveller utdelade av lärare och givetvis penna, sudd och Ipad.

Datum

 

Lektion 1 

 

 

Lektion 2

 

 

v.46

 

 

 

 

 

v.47

 

 

 

 

v.48

 

 

 

v.49

 

 

v.50

 

Uppstart: Vad är en novell och hur är den uppbyggd. Övningar kopplade till detta.

 

 

 

Arbete med övningar kopplade till novellanalysen.

 

 

 

Novellanalys görs i grupp med gemensam genomgång. 

 

 

Individuell novellanalys.

 

Veckan hålls öppen för eventuella rester och för att se klart filmen.

.

 

 

 

 

Högläsning av novell med frågor till. Ur vilka perspektiv kan man analysera en novell?

 

 

Vi gör en novellanalys tillsammans. Vi läser en novell. Pratar om den ur de olika perspektiven. Skriver en gemensam text.

 

 

Förberedelser inför den egna analysen. Stödanteckningar att ta med vid skrivtillfället.

 

Betygssamtal och filmvisning parallellt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Novellanalys

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din analys innehåller enkla beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din analys innehåller utvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din analys innehåller välutvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap i verket.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i verket.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i verket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: