Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovmotorik och Rörelse ht 2018 årskurs 4-6

Skapad 2018-10-29 10:45 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Grovmotorik är grunden för alla rörelser. Hela kroppen tränas och alla muskelgrupper är involverade.

Du får uppleva rörelseglädje och utveckla din allsidiga rörelseförmåga. Vi skapar intresse för att vara fysiskt aktiv,

utveckla din kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. Du utvecklar din samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

 

Du ska lära dig att:

- röra dig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang

- förebygga risker vid fysisk aktivitet

- göra sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

- leka olika lekar, spel och idrotter, inomhus

- säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel och idrott

2. Undervisning/arbetssätt:

Hur?

- leker lekar inne med lite mer regler, Ex. flaggan, general och spion.

- tränar redskapsbanor, stationer och hinderbanor med fokus på grundrörelserna (hoppa, klättra, krypa, hänga, springa, rulla) och deras  sammansatta former

- pratar om hur vi tar fram och bort redskap, samt hur vi använder dem på ett säkert sätt

- tränar bollövningar, även med olika redskap, ex. racketar och klubbor(( badminton, innebandy)

- tränar enkla bollekar med lite fler regler, ex, Spökboll, Ambassadören, Harry Potter, Gladiatorboll, Landskampen och Livlinan

- tränar bollspel, med förenklade regler, ex. Basket, innebandy, volleyboll ev handboll

- har fokus på hänsynstagande i olika lekar och spel samt i samarbetsövningar

3. Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

- din inlevelseförmåga

-röra dig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang

-förebygga risker vid fysisk aktivitet

- Din förmåga att följa ett visst antal regler

- Din förmåga att samarbeta med din klasskamrater.

 

4 .Syfte med undervisningen:

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmå

 5. Kunskapskrav

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer såväl inomhus som utomhus

Eleven har kännedom om hur man tar fram och bort redskap på ett säkert sätt

Eleven kan följa regler i lekar, spel och idrotter

Eleven kan till viss del visa hänsynstagande i olika lekar och spel samt i samarbetsövningar

 

 Området grovmotorik och rörelse kommer vi att arbeta med under veckorna V 39- 46 (lekar,stationer och hinderbanor) och V 49-50( bollsporter) med olika inriktning vid olika veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: