Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och algebra - Åk 9 , baserat på Matte Direkt år 9

Skapad 2018-10-29 11:04 i Apelskolan Falkenberg
Algebra = bokstavsräkning
Grundskola 7 – 9 Matematik
Målet är att eleverna ska kunna förstå och beskriva begreppen funktion och linjär funktion när man i matematiken vill beskriva ett samband mellan två variabler som är beroenden av varandra. Eleverna ska kunna läsa av och tolka funktioner i grafer och tabeller. De ska kunna rita funktioner och använda "Räta linjens ekvation". Eleverna ska träna vidare på att se talföljder och mönster.

Innehåll

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • beskriva begreppen funktion och linjär funktion.

 • tolka linjär funktioner med ord, grafer formler.

 • använda formler som beskriver linjär funktioner, proportionaliteter.

 • använda formler som beskriver aritmetiska och geometriska talföljder.

 • använda rät linjens ekvation. Y = K X + M

                                                                                                                                                   

I röd kurs får du lära dig:

 • multiplicera paranteser

 • använda kvadreringsregler

 • använda konjugatregeln

 • uttrycka formler på olika sätt   

 

  

Arbetssätt

 • ha genomgång gemensamt och individuellt. 
 • ha rarbete i enskilt, par.
 • ha diskussion i klassen.
 • visa dina kunskaper på diagnoser och avsluta kapitlet med ett skriftligt prov. 
 • Ta eget ansvar för ditt lärande.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas med ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet. Du har även möjlighet att muntligt visa vad du kan. 

 

 

 

Generellt

 • Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du jobbar i boken. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.
 • Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många uppgifter på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.
 • Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.
 • Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.
 • Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: