👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B Hela boken

Skapad 2018-10-29 11:08 i Ytterbyskolan Kungälv
Matteborgen 4B
Grundskola 4 Matematik
I Matteborgen 4B kommer vi att arbeta med tid, addition och subtraktion, geometri, bråk samt multiplikation och division.

Innehåll

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att använda tidsenheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • din förtrogenhet med datum och almanackan.
 • din förtrogenhet med klockan.
 • din förmåga att använda termometern.
 • din förmåga att avrunda
 • din förmåga använda addition och subtraktion i talområdet 0-10 000
 • din förmåga att använda multiplikation med nollor (10, 100, 1000), samt med större tal.
 • din förmåga använda kort division.
 • din förmåga läsa, skriva och storleksordna bråk.
 • din förståelse av vinklar.
 • din förståelse av skala, samt att förstora och förminska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matteborgen 4B

Behöver träna mer
Visar förståelse
Visar god förståelse
Tid
Eleven kan enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Eleven kan läsa och skriva datum.
Eleven kan leta reda på uppgifter i almanackan.
Eleven kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Addition och subtraktion
Eleven kan avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Eleven kan addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000.
Geometri
Eleven kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Eleven kan namnet på olika månghörningar.
Eleven förstår vad som menas med förstorning och förminskning.
Eleven förstår och kan använda skala.
Bråk
Eleven kan läsa och skriva bråk.
Eleven kan avläsa bilder av bråk.
Eleven vet hur många delar det går på en hel.
Eleven kan storleksordna bråk.
Multiplikation och division
Eleven kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
Eleven kan räkna multiplikation med större tal.
Eleven kan räkna kort division.