Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel Svenska 1 & Samhällskunskap 1b

Skapad 2018-10-29 11:09 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Samhällskunskap Svenska
Varför har vi ett kungahus? Och varför har USA Donald Trump? Vad är egentligen mest demokratiskt? Kan ett land där valdeltagandet är lägre än 40 % kallas demokratiskt?

Innehåll

Under veckorna 45- 48 ska ni arbeta med att skriva en debattartikel inom temat demokrati och styrelseskick. Arbetet kommer att pågå i båda kurserna Samhällskunskap 1b och Svenska 1.  

I kursen Samhällskunskap går vi igenom och arbetar med att söka källor, källkritik samt ämnesinnehållet för debatten.  I kursen Svenska 1 går vi igenom debattartikelns disposition, referatteknik samt vilka språkliga egenskaper som passar texttypen.

Slutprodukten blir en debattartikel (enligt dispositionen på s. 186 i Svenska impulser). Du ska ha med ett citat och (med korrekt källhänvisning) stödja dina argument på minst två stycken trovärdiga källor. 

Val av ämne sker med handledning av Karin som ger er ett antal frågeställningar där ni ska välja en av dessa. 

Arbetet sker på lektionstid v. 45-48. 

Du kommer att få omdömen i båda kurserna fast med en och samma uppgift. 

Uppgifter

 • Debattartikel Svenska 1 och Samhällskunskap 1b

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -

Matriser

Sve Sam
Debattartikel Svenska 1 & Samhällskunskap 1b

Kunskapskrav svenska 1

E
C
A
Begriplighet och disposition
Eleven kan skriva argumenterande texter som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan skriva argumenterande texter som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva argumenterande texter som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Källkritik och källhänvisningar
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Kunskapskrav samhällskunskap

E
C
A
Samhällsfråga & argument
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Begrepp
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp.
I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp.
Söka källor, redovisa källor, källkritik.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Struktur och tydlighet, följa instruktioner, debattartikel
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt...
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt...
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt...
Självständigt språk
...formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
...formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
...formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: