Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering f-klass 2018/2019

Skapad 2018-10-29 11:15 i Södra skolan Falun
Grundskola F
Pedagogisk planering

Innehåll

Planering förskoleklass 2018/2019

Under läsåret arbetar vi med teman utifrån elevernas intressen. Teman planeras i form av lokala pedagogiska planeringar (LPP).

Vi lägger stor vikt på den fria leken som bland annat utvecklar elevernas förmåga att samarbeta och att alla ska ta hänsyn till varandra i gruppen.

Arbetet bygger på fyra värdegrundsord: Ansvar, Empati, Hänsyn och Trygghet

Förskoleklass                

Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas till vara. Utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet är att utveckling och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerande inlärningssituationer. Förskoleklassen får därför sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans pedagogik. (Skollagen)

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling,

 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

 • röra på sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.  (LGR11)

Lek

 • Fri lek

 • Organiserad lek

 

 Matematik

 • Talraden/Ramsräkna

 • Fortsätt räkna uppåt eller nedåt

 • Vilket tal kommer efter/före

 • Räkna eller hoppa 10-steg/5-steg

 • Antalskonstans eller godtycklig ordning

 • Uppskatta

 • Namnge tal/Kombinera tärningsbild med sifferkort

 • Minskning/skillnad

 • Fler/färre

 • Uppdelning av tal

 • Hälften/dubbelt

 • Talföljder

 • Tallinje

 • Likhetstecknet

 • Problemlösning

 

Svenska

 • Språklig medvetenhet

 • Arbeta med skriv och läsriktning

 • Tala och lyssna på ett lekfullt sätt

 • Alfabetet

 • Bornholmsmodellen

 • Olika former av skrivande på ett lekfullt sätt

 • Digitala verktyg

No/So och teknik

 • Utflykt

 • Följa naturens skiftningar

 • Arbeta med miljön

 • Få kännedom om våra helger och traditioner

 • Trafik

 • Allemansrätten

 • Programmering

 

Idrott

 • Öva de grovmotoriska grundformerna

 • Samarbetsövningar

 • Bollekar och regellekar

 Hälsa

 • Värdegrund

 • Goda vanor för hälsa och välmående

Musik

 • Sjunga

 • Sånglekar

Skapande   

 

 • Bilduppgifter med olika tekniker

 • Skapa fritt med varierande material

 • Klippövningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: