Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema med draken Berta

Skapad 2018-10-29 11:16 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola F – 9
I detta Temat kommer du att få träffa draken Berta som älskar att experimentera, blåsa eld och flyga. Berta kommer att visa oss hur man skriver en saga. Hur börjar man skriva och hur är den uppbyggd? Vad är en författare, illustratör? Genom sagans värld kommer du att experimentera, samtidigt kommer du att arbeta med matematik och kemi. Du kommer att utveckla din förmåga att förstå en instruktion.

Innehåll

 

Relaterad bild                            Bildresultat för sagobokBildresultat för sagobok

Vad ska du lära?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att

 • förstå vad en saga är och att den är uppbyggd med en början, en mitt och ett slut.
 • utveckla din fantasi
 • utveckla ditt språk och ordförråd
 • lyssna på andra och kunna återberätta 
 • förstå budskapet i sagan 
 • samarbeta med dina kamrater, vara kreativ och nyfiken
 • följa en instruktion
 • känna till olika sagofigurer
 • känna till en författare

 

Hur?

Du kommer att besöka Ringstorps bibliotek och lära dig hur ett bibliotek är uppbyggt.

Du kommer att läsa och lyssna på sagor av olika författare.

Du kommer att använda dina entreprenöriella förmågor genom att författa en egen berättelse tillsammans med dina kamrater.

Med hjälp av sagodraken kommer du att få lära dig hur en saga är uppbyggd.

Du kommer att gå på teater på Dunkers kulturhus och se pjäsen Pudlar och Pommes.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -

Matriser

Hitta språket - Skolverkets kartläggning i förskoleklass (rev 15/8-18)

Aktivitet 1 - Vi berättar och skriver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om.
Eleven kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Eleven visar intresse för vad andra säger.
Eleven kan förstå en enkel instruktion.

Aktivitet 2 - Vi lyssnar och samtalar

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven visar intresse för högläsning.
Eleven kan delta i samtal om text och bild.
Eleven kan återge ett händelseförlopp.

Aktivitet 3 - Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
Eleven visar intresse för bokstäver.
Eleven kan namnge bokstäver.
Eleven kan skriva sitt eget namn.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

Aktivitet 4 - Vi urskiljer ord och språkljud

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan producera rim.
Eleven kan dela upp korta meningar i ord.
Eleven kan urskilja första språkljudet i ord.
Eleven kan dela upp enkla ord i språkljud.
Eleven kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: