Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biografi

Skapad 2018-10-29 11:18 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Nu ska du skriva en biografi om en känd person. Välj någon som du är intresserad av och skriv sedan en biografi över personen. Kontrollera att det finns tillräckligt med information om personen innan du börjar skriva. Titta i ZickZack på sida 14 för att se hur en biografi är uppbyggd. Innan du börjar skriva gör en tankekarta och fundera på… …vem är personen och vad är personen känd för …vilka de viktigaste händelserna är i personens liv …vilka sambandsord för tid ska du använda för att få flyt i texten …hur en biografi ska avslutas …vilket tempus texten ska vara skriven i. Texten ska vara…  1. vara skriven i Times New Roman storlek 12.  2. innehålla rubrik, inledning, viktiga händelser i kronologisk ordning och en avslutning.  3. vara styckeindelad där varje stycke innehåller en ny händelse och sambandsord för tid.  4. innehålla källhänsvisning från minst 2 olika källor.  5. vara skriven med dina egna ord – du får alltså inte kopiera!  6. Varje stycke ska avslutas med källhänvisning i parentes, t ex: Zlatan Ibrahimovic har spelat 116 landskamper för Sverige och gjort 62 mål (Expressen.se).  7. Skriv minst en halv sida och max en sida.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Nu ska du skriva en biografi om en känd person. Välj någon som du är intresserad av och skriv sedan en biografi över personen.

Innehåll

Uppgifter

 • Biografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: