Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens kemi Åk 5

Skapad 2018-10-29 11:20 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med NTA-temat Matens kemi.
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi

Matens kemi är ett tema som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa. I temat undersöker du olika livsmedel och tar reda på vilka livsnödvändiga näringsämnen de innehåller. Du lär dig om näringsämnenas funktion i kroppen och om var och hur olika livsmedel produceras. Olika ämnen har olika funktioner i kroppen, och därför är kunskap om vad maten innehåller viktigt för att vi ska kunna jämföra olika alternativ och göra smarta val i frågor som rör mat och hälsa. Ett sätt att undersöka matens innehåll är att granska innehållsdeklarationen som finns på förpackningen, ett annat är att själv undersöka med hjälp av olika metoder i kemi. I det här temat kommer du att lära dig hur man kan undersöka maten med olika metoder i kemi. Eftersom frågor om mat är angeläget för alla människor hela tiden finns det såklart många spännande diskussioner att engagera sig i. Kostråd, energi- och miljöfrågor, mat förr och nu, bristsjukdomar och allergier och vad vi tror om framtidens mat är bara några exempel.

Innehåll

Konkretisering av mål

Du kommer att arbeta med att:

 • lära dig olika metoder för att undersöka om olika livsmedel innehåller stärkelse, kolhydrater, socker, proteiner eller fett
 • planera undersökningar
 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan och diskutera hur viktigt det är att dessa ämnen ingår i den mat vi äter
 • läsa texter om hur maten kan bevaras med olika metoder samt vad det är som gör att maten bevaras
 • läsa om hur naturvetenskaplig kunskap använts för att till exempel behandla olika sjukdomar och ohälsotillstånd, och diskutera vad det inneburit för människors livsvillkor

Arbetssätt

Du kommer att jobba:

 • med att ta del av genomgångar till varje nytt uppdrag
 • i par eller mindre grupp praktisk (förbereda, utföra, plocka undan, de olika uppdragen)
 • enskilt (göra förutsägelser, föra anteckningar med resultat och reflektion)
 • med att läsa texter om olika näringsämnen och svara på frågor till texterna. 
 • med att planera och skriva instruktioner som går att följa för att genomföra en undersökningen.

Syfte med arbetsområdet

Du ska utveckla förmågan att:

 • genomföra undersökningar (följa givna planeringar, kunna använda olika metoder och välja rätt metod)
 • formulera egna frågeställningar och planeringar
 • dokumentera
 • använda material, utrustning och kemiska ämnen på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Bedömning

Du blir bedömd på:

 • hur du genomför uppdragen efter en given planering
 • hur du tar till dig och använder begrepp och sammanhang som är kopplat till detta arbetsområde
 • hur du samlar på dig kunskap om kemiska ämnen som finns i maten och som kroppen behöver
 • hur du samlar på dig kunskap om hur mat kan hålla längre och varför den gör det med olika metoder
 • ett skriftligt prov vid temats avslutning

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: