Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP-Oljepastell ÅK9

Skapad 2018-10-29 11:25 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Måla godisar i oljepastell utifrån perspektivreglerna

Innehåll

 

 

LPP-Oljepastell ÅK9

 

 

 

Måla godisar i oljepastell utifrån perspektivreglerna

 

Tidsperiod: ca 12 veckor

 

 

 

Innehåll (Det här kommer du att få undervisning om)  

 

 

 

Bildframställning
Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

 

Presentationer av eget bildskapande.

 

 Redskap för bildframställning
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

 

• Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

Konkretisering av mål (Det här ska du lära dig)

 

Mål och Syfte

 

 • Lära dig de grundläggande kunskaperna om att skapa rumslighet och djup i dina bilder, t.ex. genom att du använder olika nyanser av en färg för att få saker att se ut som att de försvinner längre och längre bort.

 • Använda dig av överskärningar för att skapa närhet och avstånd i dina bilder.

 •  Utnyttja färgens styrka och kontrast för att skapa djup i bilden och få det mer verklighetstroget. (Alla bilder behöver för den skull inte vara verklighetstrogna, utan det handlar om att du skall ha kunskapen nog för att uttrycka det du vill och det kan du göra genom linjer, penseldrag och färger likväl som med mer föreställande bilder.)

 • Arbetet ska redovisas så att det går att följa ett undersökande arbetssätt där du reflekterar och redovisar dina tankar löpande under arbetets gång 

 

Arbetsformer (Så här kommer vi att arbeta)

 

 • Gemensam lärarledd genomgång/handledning då vi går igenom begreppet perspektiv och olika sätt att få fram perspektiv och djup i en bild.

 • Övningar i en- och tvåpunktsperspektiv.

 • Egen gestaltning, se ovan!

 

Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

 

 • Bildens formspråk, hur väl fungerande komposition eleven kan skapa, om helhetstänkande syns i bilden. 
 • Hantverksskicklighet i olika arbetsmoment som t.ex. i perspektivteckning, skuggning, färgläggning av uppgiften. 
 • Uppfinningsförmåga, hur utvecklat, fantasirikt bildspråk eleven har, hur idérikt eleven använder tekniker och material. 
 • Undersökande och problemlösande arbetssätt, hur mycket eleven lägger ner möda på att skissa, experimentera och planera sitt arbete.
 • Bearbetning av inspirationsmaterial, i vilket mån eleven utvecklar egna idéer utifrån inspirationsmaterial och skissning. 
 • Självständighet, hur ofta eleven tar egna initiativ och försöker komma på lösningar på sina bildproblem själv. 
 • Tålamod, hur uthålligt eleven genomför sina idéer i sin bildframställning. 
 • Självvärdering, hur avancerat eleven kan beskriva sin arbetsprocess och se samband mellan uttryck, innehåll, syfte och kvalité med sitt arbete samt hur väl han/hon använder ämnesspecifika begrepp.

 

Presentation reflektion och utvärdering:

 

Gör du kontinuerligt under arbetets gång samt redovisning inför klassen när bilden är klar.

 

 

Att skapa djup i bilder

 

Bilden är platt och tvådimensionell

 

lUpplevelse av djup kan skapas genom:

 • storleksförhållanden

  (mindre och mindre ju längre bak man kommer)

 • överlappning

  (något som befinner sig nära skymmer helt eller delvis något som ligger längre bort)

 • geometriskt perspektiv

  (centralperspektiv – alla linjer löper mot samma punk.)

 • fördelning mellan ljust och mörkt

  (mörka ytor i bilden ofta verkar ligga längre bort från betraktaren än ljusa)

 • atmosfäriskt perspektiv

  (varma starka färger långt fram kalla diffusa färger längst bak)

 • skärpeområde

  (skärpa fram och kort skärpedjup)

 • färg och rörelse

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: