Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturorienterade ämnen åk 3, Ht18

Skapad 2018-10-29 11:27 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Under höstterminen och vårterminen 18/19 kommer vi inom de Naturorienterande ämnena arbeta med naturen, kroppen, kraft och rörelse samt material och ämnen i vår omgivning.

Innehåll

Arbetsområden

Materials utveckling 

Näringskedjor

Människokroppen

Luftens egenskaper

Materials egenskaper

Kraft och rörelse

Klassiificering

 

 

Arbetssätt

Vi studerar de olika arbetsområdena samt tittar på filmer i ämnet.

Vi går ut i naturen under våra utflykter för att öka våra kunskaper gällande sambandet mellan organismer i ekosystemet. 

Vi diskuterar om hur människokroppen fungerar. Vi tränar oss på att kunna namnge människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Vi integrerar bildämnet för att synliggöra och tydliggöra det arbetsområde vi arbetar med.

Vi diskuterar och går till parken för att se hur tyngdkraft och friktion kan upplevas

Mål för arbetsområden:

Människors användning och utveckling av olika material genom historien
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystemet 
Människans kroppsdelar, deras namn och funktion
Vattnets olika former: fast, flytande och gas samt övergångarna mellan formerna
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras
Materials egenskaper och hur de sorteras, flyter eller sjunker
Tyngdkraft, tyngdpunkt, friktion, balans och jämvikt

Bedömning:

Din förmåga och kunskap att kunna beskriva, berätta, dokumentera och experimentera om:

Enkla näringskedjor
Materials egenskaper
Människokroppen
Vattnets formerKopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Matris Näringskedjor och klassificering Ht-2018

Näringskedjor

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
egna exempel
Du ska kunna ge exempel på olika näringskedjor och förklara hur djuren och växterna är beroende av varandra.
Jag kan med hjälp av andra ge exempel på någon näringskedja och förklara hur djuren och växterna i den hänger ihop.
Jag kan självständigt ge flera exempel på olika näringskedjor och förklara hur djuren och växterna i den hänger ihop.
förklara för andra
Du ska kunna förklara för andra om näringskedjor med hjälp av dina egna bilder.
Jag kan med hjälp av andra rita en näringskedja och med hjälp av bilden förklara hur den fungerar.
Jag kan självständigt rita en näringskedja och med hjälp av bilden förklara hur den fungerar.

klassificering (sortering)

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Sortera
Du ska kunna sortera djur efter olika egenskaper (klassificering).
Jag kan med hjälp av andra sortera ut några klasser av djur.
Jag kan självständigt sortera djur i olika klasser.
förklara för andra
Du ska kunna förklara för andra om klassificering (sortering) med hjälp av dina egna och andras bilder.
Jag kan med hjälp av andra rita eller välja ut bilder om olika klasser och med hjälp av mitt material förklara hur man klassificerar djur.
Jag kan självständigt rita eller välja ut bilder om olika klasser och med hjälp av mitt material förklara hur man klassificerar djur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: