Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen. 19/20

Skapad 2018-10-29 11:39 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Undervisningen ska syfta till att du utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem.
Grundsärskola 1 – 9 Motorik Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
Vi flyttar ut undervisningen i olika typer av naturområden tex. vid havet, eller i skogen för att följa årstider och vädertyper samt utveckla våra kunskaper om människa, djur och natur. Därigenom ges du förutsättningar att samspela med naturen och din omgivning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar:

Dina kunskaper om:

* de fyra årstiderna.

* människa, djur, växter och natur.

* bakning och matlagning och olika metoder för det.

Din förmåga att delta med vuxenstöd:

* lära, utforska tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga.

* genomföra fältstudier och experiment.

* kommunicera genom att använda  ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Bedömning - vad och hur

Dina kunskaper

* om de fyra årstiderna. känna till någon årstid.

* olika vädertyper och dess påverkan.

* växter och djur.

* samspelet människa och natur.

* bakning och matlagning och olika metoder för det.

Din förmåga att med vuxenstöd delta i att:

* kommunicera genom att använda  ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

* lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga

* genomföra olika aktiviteter i naturen.

* följa allemansrättens grunder

* genomföra fältstudier och experiment.

Bedömningen kommer att göras med utvärdering,

gemensam bedömning med pedagoger i olika ämnen.

Undervisning och arbetsformer

* Fältstudier i naturen.

* Film.

* Arbetsblad med stöd av bilder.

* Enklare experiment.

* Matlagning med olika metoder t.ex på stormkök och över öppen eld.

* Dokumentation och utvärdering av arbetsprocesser med hjälp av bilder.

Du kommer att arbeta enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: