Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö planering år 9 franska (Véronique)

Skapad 2018-10-29 11:42 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Hur lär man sig franska? LYSSNA PRATA LÄSA SKRIVA och PLUGGA! Till en början handlar det bara om att göra sig förstådd, man pratar på, artikulerar, gestikulerar och använder olika strategier för att lyckas! Alla elever i klassen sitter i samma båt! (dans le même bateau!)

Innehåll

                                                               FRANCAIS ÅRSK.9

                                                                            Vecka 2 tom v.22 

                             

                                               Kursinformation vårterminen 2020

 

Utöver kontinuerlig kunskapsbedömning, är datum för prov vårterminen v.8 tisdag 18/02 och v.18 tisdag 28/04.

Nationella prov i franska, hör och läs blir det vecka 19.

Lektioner: måndag, tisdag och onsdag.

Läxa: Onsdag till onsdag (kan även bli annan mindre läxa måndag till måndag) 

 

Läromedel: Vi kommer att använda Chouette D.

Vi kommer också att arbeta med en del annat som relaterar till de moment vi jobbar med.

 

 Jag vill redan nu påminna alla elever om att det är viktigt att:

Studera, öva, och lyssna noggrant så att du förstår.

Studera noggrant och regelbundet så att du förstår och hänger med.

Fråga om hjälp när du inte förstått (studiestöd måndagar kl.14.30-16.30) 

Se till att inte komma efter, det blir jobbigt att komma ikapp. Kunskaperna/arbetsmomenten ”går in” i, och är beroende av varandra.

Du måste ta igen det du missat om du varit sjuk.

 

                         Véronique de La Brosse        veronique.de.la.brosse@edu.stockholm.se

 

 

                                                      Planering vårterminen 2020           

 

 

Tillfälle:                        Rubrik:                                                        Innehåll:                                                Läxa/moment/projekt:

 

v.3                                 Thème: La politesse                                    Alors parles!                                           Uttrycka sin åsikt (donner son avis)

                                      Uttrycka en åsikt/diskutera                          Säga sin mening                                    Nödvändiga formuleringar och ord                                                                                       

                                                                                         

v.4 - 6                           Repetition Passé composé                         Rep. genomgång P.C                           Läxa moment

                                       Rörelseverb med être                                    Rörelseverb                                           Repetition P.C. /rörelseverb                                        

                                      Chapitre 4 "Mes souvenirs d´école"       Berätta om sin barndom                      Tidsuttryck/glosor

                                        Imparfait / passé composé                            Övning skriva (inlämning)                      Imparfait / P.C.                        

                                      Provmoment 1 delas ut vecka 6      

 

 

v.7 - 8                             Chapitre 11 "Le wagon culinaire"           Beställa hotellrum                                Glosor

                                         Prov v.8: 18/02                                                                                                             y/en

                                                                                                                                                                             " Verbförråd"

 

 

v.9                                  VACANCES DE FEVRIER

                     

 

v.10-12                           THEME "Un voyage" grupparbete/ planering (redovisning v.13)                           Uttal                                         

                                         Tala, talövningar                                                                                                          Repetition

                       

v.13-14                           Redovisning/ inlämning                                                                                          Glosor                 

                                      Chapitre 9 "Ma vie Chez les orangs-outangs"                                                    P.C. - Imparfait                                                                                                

                                       Provmoment 2 delas ut vecka 14  

 

 

v.15                                VACANCES DE PÂQUES                 

                                                                                               

                       

 

v.16                                Forts. Chapitre 9 "Ma vie Chez les orangs-outangs"                                           Repetition            

                                                                                                                                                                               Glosor

 

   

v.17                                Chapitre 13 "Deux peintres"                                                                                 qui, que  

                                       Beskriva                                                                                                                  Ord som beskriver

                                                                                                                 

 

v.18                                Prov 2 v.18 den 28/04                                                                                              Glosor

                                       Forts. Chapitre 13 "Deux peintres"                                                                        Beskriva 

                                                                                                                                                                      

 

v.19-20                          Nationella prov v.19                                                                                                   Glosor

                                      Kap.15 "Protège ta planète"      miljöord, tala om miljön                                           Imperativ   

                                      

                                                                                                

v.21                             Forts.chapitre 15

                                    Kap.13 och 15  Kunskapsbedömning                         

 

v.22                             Gemensam planering

                                                                                           

                                     Avslutning.

 

 

                            LES GRANDES VACANCES!

            

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Matriser

M2
ÅSÖ FRANSKA SPRÅKVAL ÅRSKURS 9

Rubrik 1

E
C
A
Skriftlig uppgift Muntlig uppgift
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i framställningar. Du agerar utifrån budskap och instruktioner med ett godtagbart resultat.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i framställningar. Du agerar utifrån budskap och instruktioner med ett tillfredsställande resultat.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i framställningar. Du agerar utifrån budskap och instruktioner med ett gott resultat.
Skrivuppgift
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i interaktion. Du kan göra enstaka enkla förbättringar av din text.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar i interaktion. Du kan göra enkla förbättringar av din text.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation i interaktion. Du kan göra enkla förbättringar av din text.
Projekt
Du kan i enkel form prata eller skriva om särskilda aspekter som förekommer i regioner där man pratar franska. Du kan också i enkel form jämföra dem med din egen bakgrund. Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan i enkel form prata eller skriva om särskilda aspekter i regioner där man pratar franska. Du kan också i enkel form jämföra dem med din egen bakgrund. Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan översiktligt prata eller skriva om särskilda aspekter i regioner där man pratar franska. Du kan också i enkel form jämföra dem med din egen bakgrund. Du kan välja bland texter samt talat språk av enkel karaktär från olika medier, för att, på ett relevant och genomtänkt sätt, använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Skriftlig och muntlig kommunikation
Du kan använda någon strategi för att lösa språkliga problem och förbättra interaktionen.
Du kan välja mellan, och använda några strategier för att lösa språkliga problem och förbättra interaktionen.
Du kan välja mellan och använda flera olika strategier för att lösa språkliga problem i och förbättra interaktionen.
Hör och läsförståelse
Du kan i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Du kan översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Ny aspekt

M2
Åsö grundskola Moderna språk 7-9 mall

E
C
A
Förstå tal
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: