Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner

Skapad 2018-10-29 11:44 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Vi kommer att arbeta med revolutioner ur ett samhällsförändrande perspektiv. Därutöver kommer vi att arbeta med källkritik.
Grundskola 8 Historia
Industriella revolutionen, franska och amerikanska revolutionen innebar alla tre stora livs- samhällsförändringar för människor och grunden till vårt moderna samhälle som vi lever i idag.

Uppgifter

 • Revolutioner

 • Jämförelse mellan franska och amerikanska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Revolutioner åk 8

Jag har kunskaper om tidsperioder

Inte än
E
C
A
Jag redogör för...
 • Hi  E 9
Industriella, amerikanska och franska revolutionerna med hjälpa av klipp från Youtube och läroboken.
Industriella, amerikanska och franska revolutionerna med hjälpa av klipp från Youtube och annat material, så som lärobok samt sidor på internet.
Industriella, amerikanska och franska revolutionerna med hjälpa av klipp från Youtube och annat material, så som lärobok, bredvidläsningslitteratur samt sidor på internet.
Jag berättar om...
Napoleon, Ludvig XVI, Robespierre och George Washington.
Napoleon, Ludvig XVI, Robespierre och och George Washington och vilken betydelse de fick.
Napoleon, Ludvig XVI, Robespierre och George Washington och vilken betydelse de fick samt vilka konsekvenser deras tid vid makten fick.
Jag berättar om avgörande händelser...
Stormningen av Bastiljen, Boston Tea Party och Eden i bollhuset.
Stormningen av Bastiljen, Boston Tea Party, Eden i bollhuset samt Skräckväldet.
Stormningen av Bastiljen, Boston Tea Party, Eden i bollhuset samt Skräckväldet.

Jag...

resonerar om...
Inte än
E
C
A
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
 • Hi  E 9
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av revolutionerna kortfattat och enkelt.
Du resonerar utförligt om orsaker till och konsekvenser av revolutionerna samt Napoleontiden.
Du resonerar mycket utförligt för orsaker och konsekvenser samt Napoleontiden.
Direkt eller indirekt orsaker.
Indirekta orsaker till revolutionerna.
Positiva och negativa konsekvens.
Konsekvenser av revolutionerna för individ, samhälle och världen.

Jag...

...förklarar hur förändringar hänger ihop.
Inte än
E
C
A
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
Orättvisor i Frankrike och stormningen av Bastiljen.
Orättvisor i Frankrike – nationalförsamlingens nya reformer – mänskliga rättigheter
Upplysningens ideér, NF`s reformer och riksdagens reformer under frihetstiden i Sverige
Skräckväldet – Napoleon tar makten
Upplysningens ideér och NF:s reformer.
Napeloeonkrigen – fred i Europa (Wienkongressen)
Napoleonkrigen – Wienkongressen – demokratisering och ett uppdelat Europa.

Jag...

...drar slutsatser och resonerar om källor som jag använder.
Inte än
E
C
A
Använda källmaterial
 • Hi  E 9
Du använder något enstaka källkritiskt begrepp.
Du använder delvis källkritiska begrepp.
Du använder genomgående källkritiska begrepp .
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om hur människor levde och avgöra om källorna är trovärdiga.
Dina resonemang är utvecklade och genomtänkta.
Dina resonemang är välutvecklade och genomtänkta.

Jag...

...använder historiska och källkritiska begrepp.
Inte än
E
C
A
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
Du visar att du kan använda enstaka begrepp. Exempel på begrepp: orsak, direkt/indirekt orsak, konsekvens, upplysning, revolution, stånd
Du visar att du kan använda begrepp som hör till arbetsområdet i rätt sammanhang för det mesta.
Du använder genomgående begrepp som hör till arbetsområdet när du skriver och berättar om denna tid.

Jag...

...jämför den franska och amerikanska revolutionen.
Inte än
E
C
A
Jag kan se enkla likheter och skillnader på egen hand.
Jag förklarar likheter och skillnader.
Jag förklarar och resonerar om likheter och skillnader.

Jag...

... beskriver och förklarar samband mellan revolutionerna.
Inte än
E
C
A
Jag kan beskriva ett par enkla samband mellan revolutionerna.
Jag kan beskriva samband mellan revolutionerna i några led.
Jag kan förklara mindre uppenbara samband mellan revolutionerna och gör det i fler än två led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: