Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen, världsdelar, världshav - Att flytta/fly

Skapad 2018-10-29 11:55 i Stadsskogenskolan Alingsås
Världsdelar, världshav, att flytta inom/mellan länder samt att behöva fly från sitt land.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi lär oss om världsdelar, världshav och några länder. Vi tittar på kartor och lär oss väderstrecken. Vi funderar över varför man flyttar och hur det kan vara. Vi funderar även kring hur det skulle vara att behöva fly från det land man bor i.

Innehåll

1.Mål/ Kursplanemål

Se kunskapskraven längre ner i planeringen.

2. Tolkade och konkretiserade mål

 • Du ska känna till vad de olika världsdelarna heter och ha tränat på att peka ut dem på kartan/jordgloben.
 • Du ska känna till vad de stora världshaven heter.
 • Du ska kunna namnet på några länder och var de ligger. 
 • Du ska kunna namnen på väderstrecken och enkelt kunna peka ut dem.
 • Du ska kunna ge exempel på varför man flyttar inom ett land eller mellan länder och försöka sätta dig in i hur det skulle kunna vara att flytta till en ny plats/ ett nytt land.

 

3.Undervisningen:

Vi kommer att titta på filmer om världsdelarna och diskutera utifrån dem.

Vi kommer att titta på kartor och lära oss om världsdelar och världshav. Du kommer att få sätta ut namnen på en egen karta. Vi kommer också att lära oss några länder. 

Vi kommer att göra GOTW (Grej of the week) utifrån de olika världsdelarna.

Vi kommer att fundera över varför man flyr eller flyttar och hur det kan vara att bosätta sig på en ny plats.

 

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • veta världsdelarna, världshaven och några länders namn och var de ligger.
 • kunna väderstrecken.
 • ge exempel på varför man flyttar och vad en flytt kan innebära. 

 

5. Visa vad man lärt/ Visa lärande:

Du kan visa vad du lärt genom att peka ut och förklara på en karta eller jordglob. Du kan skriva eller berätta om varför man flyttar och hur du tror att det skulle vara. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: