👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaveckor barns integritet

Skapad 2018-10-29 12:03 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Ett tidigt arbete med barns integritet kan hjälpa barnen att i framtiden kunna sätta ord på och våga berätta om sina upplevelser och känslor.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att varje barn får uppleva sitt  eget värde och bli bekräftade i sina känslor och respekteras för dem.

Aktivitet:

*Vi sätter upp känslokort med babblarna i miljön där vi benämner de olika känslorna för barnen. Vi visar med vårat eget kroppsspråk hur en känsla kan kännas. Vi har även känslokort om ”Liten” som vi kan samtala om.

*Vi bekräftar barnens känslor i alla situationer i vardagen. Vi låter dem få vara i känslan, att det är okej.  Vi hjälper dem att sätta namn på det de känner.

*Vi läser böcker om känslor.

*Vi berättar för barnen vad vi gör vid den dagliga skötseln, t.ex vid mun och handtvätt och blöjbyten. Vi är lyhörda för hur barnen vill gör i den mån det går t.ex stå och byta blöja.

*Vi tvingar inte barnen att kramas eller sitta i knäet. Säger/visar barnet nej så ska man respektera det. Vi markerar tydligt om barnet inte respekterar ett annat barns gräns. Vi berättar att man måste inte kramas om man inte vill.

*Att barnet har rätt att visa/säga nej om de ej vill delta i en aktivitet, t.ex om man inte vill måla så är det okej. Vi pedagoger måste vara lyhörda för när barnet säger/visar stopp.

 

När? Var? Hur? Varför?

Under temaveckorna vecka 46 och 47 kommer vi fokusera extra på känslor genom mycket böcker och samtal om känslokorten. Vi gör detta för att hjälpa barnen att sätta ord på sina upplevelser/känslor. Det är viktigt att redan vid tidig ålder visa att ens egna känslor ska tas på allvar och respekteras. Vårt förhållningssätt hur vi bemöter barnen kommer finnas med under hela läsåret, det är viktigt redskap i arbetet med barns integritet.

 Resultat - hur blev det?

- Känslokorten med babblarna har använts flitigt. 

- Böcker om känslor t.ex Vem är arg har vi läst och barnen visade intresse för vad som hände i dem.

- Har varit lyhörda för tillvägagångssätt vid hand- och muntvätt och blöjbyte.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

- Barnen har visat stort intresse för att vilja se hur känslorna ser ut. De har även börjat visa dem själva. Genom att vi använt känslokorten och läst böcker.

- Vid situationer där barnen inte vill eller inte känner sig bekvämt visar de det med kroppsspråk och enstaka ord. Barnen respekteras för det och erbjuds något annat eller prova igen vid annat tillfälle.

- Vi valde att fokusera på babblarkänslokorten  då barnen visade så stort intresse för dem och därför hamnade känslokorten om Liten lite åt sidan.

- Vi har varit lyhörda vid hygiensituationer för barnens olika behov. t.ex få hålla i något, sjunga en sång, ge dem tid att göra själva, erbjuda andra alternativ.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016