Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 5 ht2018

Skapad 2018-10-29 13:01 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Engelska åk5 ht2018
Grundskola 4 – 6 Engelska
I Magic 5 lär du känna Harry, Kate, Gopal och Kylie. Till materialet finns en Textbook med olika texter. Längst bak hittar du Magic Pages med fraser, grammatik m.m. Du har även en Workbook med övningar till varje kapitel. En bok kallas för Word trainer, här tränar du de viktigaste orden. Till boken finns även en webb del där du kan logga in och lyssna på alla texter och göra massor av bra övningar.

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Du kommer att få lära dig om ungdomars vardag och aktiviteter och fakta om olika engelsktalande städer och länder. På så vis kommer du att kunna bygga upp din förmåga att både tala och skriva om personliga och allmänna saker.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • förstå när andra pratar engelska, t ex lärare och på radio/tv
 • läsa och förstå engelska, t ex texterna i Magic
 • själv tala och skriva engelska
 • reflektera kring hur de som lever i engelsktalande länder har det och jämföra med dig själv

Centralt innehåll - arbetsområde:

Läsa enkla texter, främst från Magic 5
Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
Skriva enkla texter av olika slag ( beskrivningar, dialoger, brev).
Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)
Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

 

Autumn term plan 2018                        ÅK 5                                   5A

 

 

Lesson 1

 

Lesson 2

 

Lesson 3

 

v. 34

 

-

 

uppstart

dela ut böckerna

Introducera det digitala delen

v. 35

 

Nice to meet you TB p. 6-7

 

Läxa: digitala övningar, översätt texten

Write about yourself, After the school holidays-speaking WB 4-5

Homework check

 

Word test 1

Listening check WB p 6

AM, ARE, IS -WB p 6

v. 36

 

Hello South Africa TB p 8-9

 

Läxa: digitala övningar, översätt texten

The weather around the world , What are you afraid of- listening

WB p 7-8,10

 

Homework check

Word test 2

Have, Has-

About Jana-writing

WB p.8-9

 

V 37

 

Boys with long hair text TB p 10-11

 

Läxa: digitala övningar, översätt texten

What’s wrong , School words WB p 11,14

Homework check

Word test 3

I like you, Numbers 100-1000 WB

v. 38

 

The leopard and the Lighthouse text TB p 12-13

 

Läxa: digitala övningar, översätt texten

Read and find out, Wild animals , discuss WB p 15

 

Homework check

Word check, Like or likes WB

 

Läxa: Place the words, Verbs, The present

 

v. 39

 

Listening test 1  WB 18,19,20

 

 

Writing a story- based on pictures

TB p 14-15

Utvardäring

Friluftsdag/Studiedag

 

v. 40

 

A or an, WB p 19

Gopal’s Big day text TB p.16-17

 

Läxa: digitala övningar, översätt texten

 

Read about Gopal, My bike, WB p 21-22

 

Homework check

Word test 6

John’s father is a pilot, Clothes WB p 24-25

 

v. 41

 

At the Circus text TB p.18-19

 

Läxa: digitala övningar, översätt texten

 

Parts of the body, Draw a clown-listening WB p.25-26

 

Homework check

Word test 7

Plurals crosswords

What can you find at the Circus WB p 27-28

 

v. 42

 

Blackmail text TB p. 20-21

 

Läxa: digitala övningar, översätt texten

What magazines?, I think WB p-29-30,

 

Homework check

 

 On Saturday I’m going to go swimming WB p 30-31

Läxa- Verbs- The Future

 

v. 43

Word test 8

What are they reading- listening/writing practice

 WB p. 32

 

Malala  text TB p 22-23

 

Läxa: digitala övningar, översätt texten

 

What do you think?- speaking practice

WB p 32-33

 

v. 44

LOV

 

LOV

v. 45

 

Malala’s speech, listen and discuss

WB p33

Yesterday I walked to school – simple past

WB p 34-35

Why is it important to go to school-discuss

Project: Magazines

 

v. 46

 

General Test 1

Reading

Project Magazines

General Test 1

Word check

v. 47

 

General Test 1

Listening

Project Magazines

General Test 1

Writing

v. 48

 

Hand in your projects

Why I was late text p.24-25

 

Läxa: digitala övningar, översätt texten

Answer questions, Useful phrases WB p 36-37

Homework check

 

Do..? Does..?

What do you like doing-listen, talk, write WB p. 38-39

v. 49

 

Letter from America  text TB p.26-27

 

Läxa: digitala övningar, översätt texten

What are the words, Stategy writing WB p 40-41

Homework check

Word test 10,11

Who, What why- gramatik; Buying cards WB p41-42

v. 50

 

Write a letter – stategy writing WB p 43

 

Jobba klart

 

Extra övningar

v. 51

 

Extra övningar

Kulturdag/Pysseldag

 

Avslutning/ LOV

 

 

 

Arbetssätt - undervisningen:

 • Vi läser texter och översätter
 • Vi över vår kommunikativa förmåga genom
 • Vi arbetar med övningar i Workbook
 • Vi lyssnar på hörövningar
 • Vi tränar ord i skolan och har glosor i läxa
 • Vi gör olika övningar och lekar
 • Vi lyssnar på texter

Bedömning och kunskapskrav:

Detta kommer bedömas

 • På vilket sätt du förstår och kan tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • Hur du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Bedömningen sker genom:

 • Glosförhör
 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: