Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritetsplanering Grodan 19/20

Skapad 2018-10-29 13:38 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Vi kommer arbeta med integritet och självkänsla under hela läsåret, hela verksamheten ska genomsyras.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

I Lpfö18 synliggörs integritet som ett nytt mål. Integritetsarbetet ska genomsyra hela vårat arbets-och förhållningssätt på Grodan.

SYFTE OCH MÅL

- Stärka barnens självkänsla, respektera sig själva och andra

- Att barnen ska kunna säga ifrån och lära sig lyssna på andra. I år lägger vi ännu mer vikt på att lyssna in andra, både språk och kroppspråk.

- Självständighetsträning. Äta själv, av-och påklädning, hygien i samråd med föräldrar. Vi tänker ”det kompetenta barnet”.

METOD

- Personalen sätter sig in i/tar del av materialet ”Stopp min kropp” för att skapa medvetenhet och dialog i barngruppen/arbetslaget

- Vi synliggör QR-koder på väggen på avdelningen med bl.a. boken ”Liten”, sången ”Stopp min kropp” samt koppla fler böcker/sånger som är passande.

- Aktivt låna/söka böcker på biblioteket som synliggör integritet och självkänsla.

- Arbeta med materialet Liten, känslokorten. Vi presenterar dessa på samlingen kl. 9. Samtalar om, gestaltar, rollspel med dilemman.

- Rollspel. Vi personal spelar upp en händelse under samlingen och vi samtalar om denna tillsammans under och efter rollspelet. 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med hjälp av iPaden, Unikum för både barn och vårdnadshavare. Dokumentation på väggar på avdelningen. Samtal med barnen både på unikum och väggar.

UTVÄRDERING, REFLEKTION OCH ANALYS

 Reflektion under året. Utvärdering i juni 2020.

Utvärdering juni 2020:

Vi har haft och har en ständig dialog med barnen angående på-och avklädning i hallen. Vi ser stora framsteg och många barn har blivit självständiga i detta. 

Vi har även samtalat och arbetat kring hygiensituationen. Hur vi tvättar oss, hur toalettsituationen ser ut. Vi ser framsteg även här. 

Vi lyfter det kompetenta barnet särskilt vid matbordet. Alla barn försöker, ex. Bre sin smörgås osv.

Vi har arbetat med att lyssna på varandra, både att lyssna in och våga sig i från. Vi personal är lyhörda till barnens olika förmågor i detta. Vi förstärker deras signaler.

Vi har arbetat med massagesagor. Barnen har fått fundera om de vill ta emot massage.

Vi har inte arbetat med rollspel och Liten-materialet (förutom under temaveckorna). Vi upplever att detta beror på att Bornholmssamlingarna har tagit upp vår tid under samlingarna klockan 9.

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: