Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2018-10-29 13:40 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Uppgift om samer och romer hur de blivit behandlade utifrån de mänskliga rättigheterna

Innehåll

Uppgiften hittar du i klassanteckingsboken och teams

Uppgifter

  • Mänskliga rättigheter

Matriser

Sam
Mänskliga rättigheter

E
C
A
Mänskliga rättigheter
Beskriv de mänskliga rättigheterna i stort och specifikt de som gäller för samer/romer
Eleven kan översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Samband och slutsatser
Hitta samband och dra slutsatser mellan skillnader och likheter gällande samer och romer i det svenska samhället
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Historiskt perspektiv
Redogör för vilka historiska händelser som ligger bakom synen på samer/romer
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse
Dra slutsater
Dra slutsatser kring hur samer/romer påverkas idag
Dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Hitta orsaker och konsekvens
Hitta orsaker till varför samer/romer har behandlats som de gjort och hitta konsekvenser till deras situation
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser
Begrepp
Använd begrepp som mänskliga rättigheter, kränkning, ras, grundlag,
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. .
Diskutera
Diskutera orsaker, konsekvenser och ge förslag på lösningar av problemet
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Åsikter
Beskriv dina egna åsikter av hur samer/romer behandlats och tag upp andras åsikter
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Källor och källkritik
Utgå från källor och hänvisa till dessa. Reflektera över dess trovärdighet genom att utgå från de källkritiska aspekterna äkthet, tid, beroende och tendens.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Utformning
Formulera dig strukturerat och självständigt utifrån källorna.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: