Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Läsning

Skapad 2018-10-29 13:44 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6
Lokal pedagogisk planering för år 6

Innehåll

 

Lokal pedagogisk planering i svenska för skolår 6

 

Arbetsområde ”läsning”

 

Strävansmål (mål som du ska sträva efter att nå)

 

 - Att du som elev utvecklar din fantasi och lust att lära genom att

läsa litteratur samt att du gärna läser på egen hand och av eget intresse.

 - Att du som elev utvecklar din förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag.

 

 

Aktiviteter (saker som vi skall göra i klassen för att du som elev ska kunna nå strävansmålen)

 

 - Schemalagd tyst läsning 1-2 gånger i veckan

 - Högläsning minst en gång i veckan

 - Lyssna på klassens högläsningsbok samt diskutera kring denna

 - Bokrecensioner (Du ska skriva och berätta om boken du läst)

 - Bokredovisningar (Du ska muntligt berätta för klassen om en bok du har läst).

 - Gå till biblioteket där vi lånar böcker och läser tyst.

 

 Bedömning (vad vi lärare kommer att bedöma hos dig som elev)

 

 - Du skall kunna återberätta olika texter, både skriftligt och muntligt. Samt visa att du förstått innehållet.

 - Att du som elev skall kunna sätta ord på vad DU tycker, det vill säga: du ska kunna framföra din egen åsikt i olika diskussioner.

- Att du som elev ska kunna förstå, tolka och använda dig av olika sorters texttyper/textgenre.

 

  Mvh Martin Ingerby

 

Uppgifter

Matriser

Matris läsning

E
C
A
Flyt
Jag läser skönlitteratur för barn och ungdomar med
… flyt. Jag läser ut de flesta orden snabbt och lätt och fastnar bara ibland på något långt svårt ord. Jag gör pauser vid punkterna och läser lagom fort så det går bra att lyssna på mig.
… bra flyt och fastnar nästan aldrig på svåra ord. Jag gör pauser, läser lagom fort och har börjat läsa lite med inlevelse. Det går lätt att lyssna på mig.
… mycket bra flyt och fastnar inte på längre svåra ord. Jag läser lagom fort med pauser och bra inlevelse. Jag använder olika röstlägen när någon pratar i texten, när det är spännande mm. Det går väldigt lätt att lyssna på mig.
Förståelse
Jag visar att jag förstår vad jag läser
… genom att på ett enkelt sätt berätta om vad jag läst. Jag berättar om vem som är huvudperson och vad som händer i stora drag.
… genom att berätta mer om vad jag läst. Jag berättar om flera händelser och personer i berättelsen och flera detaljer som är viktiga för handlingen.
… genom att berätta mycket och utförligt om vad jag läst. Jag berättar om detaljer, personer och händelser som viktiga för handlingen och kan uppfatta saker som står "mellan raderna".
Jag gör någon koppling till egna erfarenheter eller andra böcker.
Jag gör flera kopplingar till egna erfarenheter eller andra böcker.
Jag gör flera utvecklade kopplingar till egna erfarenheter eller andra böcker.
Tolka budskap
Kan urskilja något budskap i boken.
Kan urskilja något budskap i boken och motiverar detta på ett relativt väl underbyggt sätt.
Kan urskilja något eller några budskap i boken och motiverar detta. I motiveringen underbygger du dina resonemang väl.
Ge kritik
Kan motivera sin åsikt om boken på ett enkelt sätt.
Förklarar på ett relativt väl utvecklat sätt något positivt och/eller negativt med boken.
Kan motivera sin åsikt av boken genom att ge både positiv och negativ kritik på ett väl utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: