Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text åk5

Skapad 2018-10-29 13:48 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Under v.45-51 kommer du arbeta med berättande texter. Du kommer att få skriva och läsa om berättande texters struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva berättande texter ska vi även samtala kring detta. Du kommer arbeta med ett område med rubriken "En kall vinterdag".

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- lära sig stavning med olika ljudkombinationer.

- lära sig att skriva en berättande text och dess struktur.

- lära sig att använda och böja ordklasserna.

- kunna skilja på språkbruket.

 

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika berättande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att formulera er i strukturen för berättande texter.

- göra tankekartor och därefter skriva egna berättande texter där ni själva ska komma på ett eget ämne samt skriva texten utifrån den givna strukturen som kännetecknar en berättande text.

- illustrera bilder till din berättande text.

- ge och ta konstruktiv kritik för att utveckla din och andras berättande texter.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en berättande text.

- hur konstruktiv kritik ges och används.

- läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Berättande text

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Grundläggande kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Högre kunskaper
Innehåll
Du kan tillsammans med en pedagog skriva en enkel berättelse med ett innehåll som har betydelse för uppgiften.
Begripligt innehåll. * Berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll som passar till uppgiften.
Relativt tydligt innehåll. * Berättelsen har ett relativt tydligt och relevant innehåll som passar till uppgiften.
Tydligt innehåll. * Berättelsen har ett tydligt och relevant innehåll som passar till uppgiften.
Innehåll
Du kan tillsammans med en pedagog skriva en enkel handling där miljö eller personer beskrivs.
Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. * enkla gestaltande beskrivningar av miljö eller personer finns. * en händelse beskrivs upp och utvecklas något.
Utvecklade gestaltande beskrivningar utvecklad handling. * utvecklade gestaltande beskrivningar av miljö och personer finns. * en händelse och upplevelser beskrivs i viss mån.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar välutvecklad handling. * välutvecklade gestaltande beskrivningar av miljö och personer finns. * upplevelser förmedlas och utvecklas väl.
Struktur
Du kan tillsammans med en pedagog skriva berättelsens händelseförlopp med inledning, handling och avslutning.
I huvudsak fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt genom inledning, handling, avslutning, styckeindelning.
Relativt väl fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat genom inledning, handling, avslutning, styckeindelning. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat genom en väl fungerande inledning, en tydlig handling, avslutning, styckeindelning * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
Du kan tillsammans med en pedagog skriva en text där du varierar ditt ordval.
Du kan på egen hand skriva texter där du ibland varierar ditt ordval.
Du kan skriva texter där ordvalet är varierat och du använder några ämnesspecifika begrepp.
Du kan skriva texter med ett varierat ordval. Du får med flera ämnesspecifika begrepp.
Skrivregler
Du kan tillsammans med en pedagog skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt. Det finns en del stavfel som påverkar förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.
Ge och ta respons
Du kan tillsammans med en pedagog ge och ta respons och försöker bearbeta din text.
Du kan på egen hand ge lättare respons på andras texter Du kan ta emot respons och bearbeta din text i viss mån.
Du kan ge utvecklad respons på andras texter. Du kan ta emot respons och bearbeta din text.
Du kan ge välutvecklad respons på andras texter. Du kan ta emot respons och bearbeta din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: