Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kojans planering för integritetssrbetet

Skapad 2018-10-29 14:02 i Förskolan Logården Östhammar
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Arbete för att utveckla barnens integritet och förmåga att respektera sina egna och varandras känslor.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Under 2019 kommer det komma en ny läroplan som särskilt skriver fram vikten av att lära barn om integritet. 

SYFTE OCH MÅL

Barnen ska få verktyg för att både kunna sätta sina egna gränser och läsa av andras.

METOD

- Barnen får möjlighet att öva sin toaletthygien och toalettrutin, dvs torka sig själva, komma upp på toaletten själv, ha möjlighet att vara ifred på toaletten samt få den tid barnet behöver. 

- Vid blöjbyte pratar vi med barnen om vad vi gör och låter barnen vara delaktiga i den mån de kan. 

- Vi berättar alltid innan vi ska göra något, tex innan vi hjälper till att tvätta munnen. ”Nu kommer jag att hjälpa dig att tvätta munnen.”

- Vi avvaktar och låter alltid barnet prova själv först, innan vi hjälper till. Vi uppmuntrar barnen att testa själv och att be oss om hjälp med moment hen inte klarar av.

- Vi kramar aldrig barn utan att fråga eller utan att barnet bett om hjälp först. Vi hjälper barnen art se andras gränser gällande kramar

- Vi pussar aldrig på barnen.

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera i unikum och på väggen genom text och bild. Barnen är med när vi dokumenterar och får vara med och välja ut material. 

 

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och analys görs i Unikums verktyg under avdelningsplaneringen vecka 48.

Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: