Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass samhälle - vitiga dagar

Skapad 2018-10-29 14:06 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F – 9 Svenska SO (år 1-3) Bild
Viktiga dagar Året med helger är fyllt av traditioner, en del är mycket gamla medan andra är ganska nya för oss. Skolan kanske har speciella dagar som firas? FN-dagen och Barnkonventionsdagen är viktiga dagar i skolan.

Innehåll

Tema område - FN-dagen och Barnkonventionen

Tidsperiod

 • 1-2 veckor

Centralt innehåll

 • Barns rättigheter i enlighet med konventionen om barns rättigheter, (barnkonventionen)

Vad ska jag lära mig

 • Kunna några artiklar ur barnkonventionen om barns rättigheter.                                                                                                           Exempel på rättigheter: alla barn är värda lika mycket, alla barn har rätt till att säga vad man tycker, alla barn har rätt att känna sig trygga, alla barn har rätt att ha föräldrar, alla har rätt till ett hem, alla har rätt att få mat, alla har rätt att få hjälp när man är sjuk, alla har rätt att gå i skolan, alla har rätt att leka, alla har rätt att vila.

Hur ska jag lära mig

 • samtal
 • film om barn i världen
 • litteratur
 • bild och skapande

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: