Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Kulan: Självkänsla

Skapad 2018-10-29 14:10 i Förskolan Diamanten Östhammar
jämställdhetsplanering självkänsla
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt

Innehåll

Varför arbetar vi med självkänsla och integritet?

Under året arbetar vi kontinuerligt med jämställdhetsarbetet i barngruppen för att stärka oss som grupp. Vi arbetar med olika områden beroende på vilka behov barngruppen har. Under november kommer vi att ha extra fokus på självkänsla och då under v46-47 lägga större vikt på barns integritet och stopp min kropp.

Avdelningens mål:

Låta barnen möta olika känslor i olika former så de får verktyg att våga säga vad de vill och inte vill, förstå sina rättigheter (integritet). Få barnen att förstå att vi alla känner olika i olika situationer.

Aktivitet:

Vi kommer att starta upp genom att läsa kompisboken, Visa dina känslor, samt spela upp en dramatisering med figurerna i boken. Vi kommer även arbeta med materialet Boken om Liten. Under första veckan kommer vi arbeta med känslor. Vi kommer dansa, rita, spela, låta och sjunga om känslor. Vi kommer även se filmer som dramatiserar känslor.

 

Under andra veckan kommer vi gå in mer på integritet. Vi ställer oss frågan vad är integritet och vad innebär det för oss. Vi kommer att starta den veckan med en trygghetsvandring på förskolan och utgå från barnens frågor och funderingar. Här följer vi barnens tankar och idéer men olika material som kan användas är rädda barnens folder stopp min kropp, barnkonventionen eller Alfon Åbergs känslolåda. 

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med självkänsla och integritet kommer att göras vid samlingar, planerade aktiviteter på förmiddagar och eftermiddagar, vilor samt vid olika tillfällen i vardagen där vi möter olika frågor eller tankar. Genom att vi pedagoger är närvarande och lyhörda skapar vi trygghet där man kan ta upp tankar och känslor som dyker upp. Genom att synliggöra arbetet med självkänsla, känslor och integritet ger vi barnen redskap att bygga upp självkänslan och tron på sig själv. Våga säga nej/stopp om man inte vill men också våga säga när man vill något.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: