Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämnställdhetsplanering Självkänsla Bollen ht -18

Skapad 2018-10-29 14:15 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att barnen ska stärkas i sin självkänsla genom att säga ifrån genom att säga STOPP NEJ SLUTA

Aktivitet:

Vi kommer att börja med att prata om känslor och vad de olika känslorna betyder, känns och ser ut. Vi kommer att gå en trygghetsvandring både inne och ute på förskolan för att höra hur barnen upplever våra olika rum och utemiljön. Efter vandringen kommer vi prata om trygghetsfrågor med barnen.  Vi kommer att använda ” litens” känslokort som hjälp för barnen att förstå och sätta ord på våra olika känslor. Vi kommer även använda oss av appen empatico. 

 

Efter känslorna kommer vi att ta inspiration från rädda barnens material ”Stopp min kropp”.  Vi ska lära oss att använda orden STOPP NEJ SLUTA i vardagen. Genom att läsa kompisboken om STOPP, lyssna på stopp min kropp sången, läsa boken nej eller okej och göra en varsin stopp-skylt. Göra känsloporträtt. Läsa sagor från Polyglutt om känslor. Även använt oss av barnens stoppskyltar i gemensam lek när vi gjort utflykt med Bamsegruppen, barnen gjorde också känslor av naturmaterial.

 

När? Var? Hur? Varför?

 

 När? Varje dag i vardagliga situationer, samlingen.
Var? Inne som ute
Hur? Se ovan
Varför? För att öka barnens självkänsla och våga säga ifrån. 

 

Resultat - hur blev det?

Barnen  har stärkts  i sin identitet ,säger ifrån och uttrycker sin vilja. Barnen pratar mer om känslor, till exempel  när de ser en bild på en känsla , (det kommer spontant) de är mer uppmärksamma på andras känslor.

Efter trygghetsvandringen så blev vi uppmärksamma på att en del barn var rädda för mörker, en plats är korridoren ,vilket vi har åtgärdat. 

Flera av barnen har vågat säga ifrån högre och vågar göra sig hörda. 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Under dessa två veckor blev arbetet mycket intensivt och barnen var positiva till de arbetssätt vi använt oss av. Vi hann inte fördjupa oss i alla våra olika känslor vilket vi kan göra en annan gång under en längre tidsperiod. Vi fick resultatet för att barnen var så intresserade av det vi gjorde och att vi arbetade intensivt med det under stora delar av dagarna. Med de yngsta barnen kan vi använda oss av mer dans och rörelse för att underlätta att visa känslorna. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: