Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral ht 2018

Skapad 2018-10-29 14:19 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Vi kommer att arbeta med etik och moral och ni kommer att få skriva berättande texter utifrån etiska dilemman.
Grundskola 4 Religionskunskap
Etik och moral handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel. Vi ska i detta moment prata om vad begreppen betyder och hur man kan välja att agera i olika situationer.

Innehåll

Arbetssätt / metod:

Du kommer att:
 
- I grupp diskutera och fundera på olika etiska och moraliska frågeställningar.
- Läsa texter om etik och moral.
- Höra på genomgångar och se filmer.
 
 
 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:
 
- Om du är aktiv under lektionerna och deltar i samtal, tar egna initiativ och arbetar självständigt.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Allmän matris i SO/NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge exempel, använda fakta
Du ger enstaka exempel för att beskriva eller förklara.
Du kan ge några exempel som stärker dina argument eller förklaringar.
Du använder flertalet relevanta exempel för att stärka dina argument eller förklaringar. Fakta är korrekta.
Använda begrepp
Du använder dig av några begrepp som vi arbetat med. Du skriver om begrepp snarare än med begrepp.
Du använder dig av flertalet begrepp som tillhör ämnet. Du beskriver och förklarar med hjälp av begrepp.
Du använder begrepp på ett relevant sätt för att ordna dina texter och förklara ämnet vi arbetar med. Du upptäcker nya begrepp, försöker förstå dem och prövar dess användning.
Förklara: argumentera, resonera, analysera och se samband
Du svarar på frågor. Gör uppgifter. Förklaringarna är enkla på så sätt att de främst består av påståenden som förklaras ibland.
Du förklarar hur saker hänger ihop. Det vill säga dur det ena leder till det andra och kanske till och med det tredje.
Dina förklarngar innehåller "vrid och vänd-moment". Dvs du förklarar "å ena sidan och andra sidan"- perspektivet. Långsiktigheten. Delar och helheter. Olika aktörer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: