Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Takt och rytm åk 7

Skapad 2018-10-29 14:19 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Idrott och hälsa

Innehåll

Takt och rytm - LPP 

Skapa en dans – åk 7 

Dansen är en av de äldsta formerna för kommunikation mellan människor. När du dansar får du möjlighet att använda din kreativitet. Du får också ökad kroppskännedom och stärker motoriken och din kondition.

Vi rör oss kontinuerligt till musik i idrottsundervisningen men under veckorna 45-50 kommer vi lägga fokus på takt och rytm där vi skapar egna danser.

 

Syfte: 
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra, utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga samt ges förutsättningar att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. 
 
Centralt innehåll: 

 • Komplexa rörelser i danser och rörelser till musik   

 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik. 

 

Undervisningen 
Under lektionstid kommer vi att prova olika danser och grundsteg. Därefter kommer vi i mindre grupper att skapa egna danser. Till hjälp har ni kort med danskort med olika grundsteg som ni kan bygga upp dansen med. Ni får också använda er av sociala medier som inspiration.

Vi kommer även att göra en musikanalys som ni kan använda er av när ni bygger upp eran dans. 
 

Examination 

Bedömning kommer ske genom hela momentet och genom att varje grupp filmar sin dans och skickar till mig. Det är bara jag som kommer att se filmen. Bedömning sker individuellt. Det jag kommer bedöma är dels hur anpassar dina rörelser till takt, rymt och sammanhang samt hur komplexa dina rörelser är. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: