Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns integritet

Skapad 2018-10-29 14:29 i Förskolan Myran Östhammar
Förskola
Under vecka 46 och 47 kommer vi fokusera på barns integritet, rätten till min kropp.

Innehåll

Syfte: Att lära barnen respektera varandra och varandras rätt att säga nej eller stop. 

 

Metod: Förebyggande övningar efter material som finns länkat nedan.

 

Boktips:

 • Liten (Stina Wirsén)
 • Tio kompisböckerna baserade på barnkonvektionen (Linda Palm)

Dramatisera med hjälp av bild, dans, sagor, sång och drama.

Samtala om känslor.

Diskussionsfrågor:

Vad innebär det att lyssna?

Vad betyder ett nej eller ett stop?

Hur kan man visa ett nej?

För vilka: För alla barn i verksamheten på Humlan/Fjärilen.

När: Under grupptid och vakenvilan.

Mål: Ge barnen ökad kunskap om rätten till "min kropp" och ge dem verktygen till att säga nej, stopp och sluta.

 

 "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen"                         

Läroplanen för förskolan rev. 2016.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: