Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde kroppen 4-6

Skapad 2018-10-29 14:33 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
En planering för arbetsområde kroppen
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi ska nu arbeta med kroppen, allt i från den minsta cellen till den största muskeln och alla ben vi har i kroppen. Vi kommer också prata om hur vi ska ta hand om vår kropp och knopp på bästa sätt.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer under de närmsta veckorna att arbeta med kroppen från den minsta cellen till det största men också minsta benet i kroppen. 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska lära oss om kroppen på flera olika sätt, så som att titta film, läsa böcker, lyssna på radio och titta på filmklipp.

Vi kommer även att göra laborationer där vi använder vår kropp på flera olika sätt. 

Vi kommer att arbeta i grupp, i par men även enskilt. 

 

Vad ska du kunna?

Se lärandematris

 

Det som bedöms är:

·         Hur du deltar muntligt och skriftligt under biologilektionerna och under laborationer själv och i samspel med andra.

·         På vilket sätt du redovisar/förklarar dina svar samt hur du skriver laborationsrapporter.

·         Hur väl du använder språket inom biologin och de begrepp vi går igenom.

 

Begrepp som ingår:

Cell, energi, cellandning, koldioxid, organ, organsystem, pigment, känselsinnet, leder, muskel, skelett, hjärta, blodomlopp, kretslopp, näringsämnen, lunga, syre, matspjälkning, allsidig, energi, njure, lever, hjärna, ryggmärg, signaler

Uppgifter

 • Matspjälkningen en mätuppgift

 • Matspjälkningen - en mätuppgift

 • Matspjälkningen- en mätuppgift

 • Laboration om pulsen

 • Vi arbetar med vår förmåga att skriva begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Lärandematris biologi - kroppen

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Samtala och resonera
Samtalar och diskuterar enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som... och som rör hälsa
 • Bi  E 6
Jag ställer frågor till och berättar saker för mina klasskompisar om kropp och hälsa
Jag ställer frågor till och berättar saker för mina klasskompisar om kropp och hälsa som för diskussionerna framåt
Jag ställer frågor till och berättar saker för mina klasskompisar om kropp och hälsa som för diskussionerna framåt och fördjupar dem genom att jag använder mina kunskaper och det jag har lärt mig.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Söka information
Söker naturvetenskaplig information, använder olika källor och för resonemang om källornas och informationens användbarhet som är...
 • Bi  E 6
Jag kan söka information från minst två källor och resonera om varför jag väljer dessa med minst två anledningar.
jag kan söka information från minst tre källor och resonera om varför jag väljer dessa med minst tre anledningar.
Jag kan söka information från minst fyra källor och resonera om varför jag väljer dessa med minst fyra anledningar.
Reflektera över resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter, skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge egna förslag som kan förbättra undersökningen
 • Bi  E 6
Jag jämför mina och andras resultat i laborationer och kan se vilka likheter och skillnader det är. Jag kan ge ett förslag på vad vi kan göra annorlunda i en laboration.
Jag jämför mina och andras resultat i laborationer och kan se vilka likheter och skillnader det är samt att jag kan ge förslag på vad det kan bero på. Jag kan ge ett eller flera förslag på vad vi kan göra annorlunda i en laboration.
Jag jämför mina och andras resultat i laborationer och kan se vilka likheter och skillnader det är samt att jag kan ge förslag på vad det kan bero på. Jag kan ge flera förslag på vad vi kan göra annorlunda i en laboration samt hur det skulle kunna förbättra undersökningen.
 • Bi  E 6
enkla
utvecklade
välutvecklade
Genomföra en undersökning
genomför enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och... även bidra till att formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån
 • Bi  E 6
Jag kan följa en laborations- planering och svara på en frågeställning samt ställa en hypotes
Jag kan följa en laborations- planering och svara på en frågeställning samt ställa en hypotes och dra vissa slutsatser Jag kan utforma en idé till en planering för en laboration
Jag kan följa en laborations- planering och svara på en frågeställning samt ställa en hypotes och dra vissa slutsatser och reflektera över vad jag kunde gjort annorlunda. Jag kan utforma en planering för en laboration som det går att arbeta utifrån
Dokumentation
Eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Jag kan med hjälp av ord och bild berätta vad som händer i en undersökning eller laboration. Jag kan med hjälp av begrepp förklara vad som händer.
Jag kan med hjälp av biologiska begrepp och i bilder berätta vad som händer i en undersökning, eller laboration. Beskriva resultatet, vad som händer blev och dra vissa slutsatser. Jag kan med hjälp av begrepp förklara vad som händer och se samband i kroppen.
Jag kan med hjälp av biologiska begrepp och i bilder berätta vad som händer i en undersökning, eller laboration. Beskriva resultatet, vad som händer blev och dra vissa slutsatser. Jag kan med hjälp av begrepp förklara vad som händer och se och förklara samband i kroppen.
grundläggande
goda
mycket goda
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
 • Bi  E 6
Jag vet hur min hälsa påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Jag kan några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Jag känner till människans organsystem. Jag kan namne 10 organs, och vad de sitter i kroppen, vilken funktion de har och hur de samverkar. Jag känner till vad som händer i puberteten,
Jag vet hur min hälsa påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Jag kan några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Jag känner till människans organsystem. Jag kan namnge 20 organ, och vad de sitter i kroppen, vilken funktion de har och hur de samverkar och påverkar varandra. Jag känner till vad som händer i puberteten.
Jag vet hur min hälsa påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel och kan dra slutsatser och se vilka konsekvenser olika val får. Jag kan flera vanliga sjukdomar, förklara hur de angriper kroppen och hur de kan förebyggas och behandlas. Jag känner till människans organsystem. Jag kan namnge 30 organ, och vad de sitter i kroppen, vilken funktion de har och hur de samverkar och påverkar varandra. Jag känner till vad som händer i puberteten.
Ny aspekt
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl underbyggda
Välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: