👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden, geografi åk 6

Skapad 2018-10-29 14:42 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Under veckorna 35-42 ska vi arbeta med jorden. Du kommer att få lära dig vad som bygger upp jorden och vad som bryter ner den. Vi kommer även att titta på Geografens Testamente. Vi lär oss Europas länder och huvudstäder och läser om olika utmaningar för vår världsdel.

Innehåll

Vi läser i Gleerupsportalen.

Vi arbetar med olika filmer.

Vi ser på Geografens Testamente och gör uppgifter till den.

Vi arbetar med Europas karta.

Vi arbetar med olika geografiska begrepp.

Vi lär oss om endogena och exogena krafter.

Vi arbetar med olika klimatzoner, naturtyper och naturresurser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Jorden, geografi

Nivå 1
Grundläggande
Nivå 2
Goda
Nivå 3
Mycket goda
Kunskaper
Eleven har kunskaper om Europas namngeografi.
Kan beskriva läget på några av Europas länder, huvudstäder, berg och vatten.
Kan beskriva läget på flera av Europas länder, huvudstäder, berg och vatten.
Kan beskriva läget på många av Europas länder, huvudstäder, berg och vatten.
Kunskaper
Eleven har kunskaper om processer som formar och förändrar jordytan.
Kan några endogena och exogena krafter som formar jorden Kan beskriva en endogen och en exogen kraft på ett enkelt sätt.
Kan flera endogena och exogena krafter som formar jorden. Kan beskriva en endogen och en exogen kraft på ett utvecklat sätt.
Kan många endogena och exogena krafter som formar jorden. Kan beskriva en endogen och en exogen kraft på ett mycket utvecklat sätt.
Analys
Eleven kan analysera samband mellan olika typer av natur och klimatzoner
Kan visa några exempel på samband mellan klimatzon och naturtyp.
Kan visa flera exempel på samband mellan klimatzon och naturtyp.
Kan visa många exempel på samband mellan klimatzon och naturtyp.
Begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp
Kan använda några geografiska begrepp.
Kan använda flera geografiska begrepp.
Kan använda många geografiska begrepp.