Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 8.

Skapad 2018-10-29 14:48 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Slöjd
Målen i Trä- och metallslöjd för årskurs 8, höstterminen 2018. *Du ska kunna tillverka ett prydnadsföremål eller ett bruksföremål i trä. *Du ska välja lämplig form modell och storlek på ditt träarbete i förhållande till den tid du har till ditt förfogande. *Du ska göra en skiss på ditt eget arbete i skala 1:1 med utsatta mått och materialval. *Du har möjlighet att förhöja det estetiska värdet genom att kombinera olika material med varandra. *De nya tekniker du sak använda dig av är Centrumtappning, Geringssågning. *Du ska kunna välja rätt verktyg och jobba ändamålsenligt med dem. *Du ska kunna namnen på de verktyg, material och utrustning vi arbetar med. *Du ska kunna och följa de ordningsregler som gör att det är tryggt att arbeta i trä- och metallslöjdssalen.

Innehåll

Uppgifter

Matriser

Sl
Bedömningsmatris. Kunskapskraven i slutet av årskurs 9, i slöjd enligt Läroplanen för grundskolan 2011.

E
C
A
Förmågor
Formge och framställa föremål i olika material.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Ny aspekt
Använda lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Ny aspekt
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, utif, kvalitets och miljöaspekter.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Ny aspekt
Utveckla idéer.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Ny aspekt
Pröva värdera ompröva.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Ny aspekt
Aktivt utvärdera arbetssätt och tekniker under arbetets gång.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ny aspekt
Analysera och värdera arbetsprocessen och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsprocess med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband på form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsprocess med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband på form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsprocess med god användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband på form, funktion och kvalitet.
Ny aspekt
Tolka slöjdföremålens estetiska och kulturella uttryck.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Sl
Bedömningsmatris. Kunskapskraven i slutet av årskurs 9, i slöjd enligt Läroplanen för grundskolan 2011.

E
C
A
Förmågor
Formge och framställa föremål i olika material.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Ny aspekt
Använda lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Ny aspekt
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, utif, kvalitets och miljöaspekter.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Ny aspekt
Utveckla idéer.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Ny aspekt
Pröva värdera ompröva.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Ny aspekt
Aktivt utvärdera arbetssätt och tekniker under arbetets gång.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ny aspekt
Analysera och värdera arbetsprocessen och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsprocess med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband på form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsprocess med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband på form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsprocess med god användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband på form, funktion och kvalitet.
Ny aspekt
Tolka slöjdföremålens estetiska och kulturella uttryck.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: