👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass samhälle - regler

Skapad 2018-10-29 14:59 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F Bild Svenska SO (år 1-3)
Regler Hur vet man hur man ska leka? I det här delområdet fokuserar vi på regler. Vi kommer att samtala om skolans och klassens regler.

Innehåll

Tema område - Regler

Tidsperiod

 • Pågående

Centralt innehåll

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Vad ska jag lära mig

 • känna till vad du och klasskamraterna behöver för att alla ska trivas och vara trygga i skolan
 • känna till klassens trivselregler
 • känna till skolans regler

Hur ska jag lära mig

 • samtal
 • pedagogiska lekar
 • spel
 • bild och skapande

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -