Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns integritet

Skapad 2018-10-29 15:01 i Förskolan Myran Östhammar
Förskola
Temaarbete om barns integritet, Stopp min kropp! Detta arbete gäller v 46-47

Innehåll

Aktivitet
Barnen på Stacken kommer att delas in i tvärgrupper där åldrarna blandas. I dessa grupper kommer vi att arbeta med aktiviteterna inom områdena skapa/drama/språk som berör integritet.

 

Syfte
Öka barns medvetenhet om sin egen integritet.

 

Mål
Att ge barnen verktyg för att öka sin självkänsla och kunna hantera situationer där de behöver kunna säga ifrån.

 

Avslutning
Gemensam avslutningen för hela huset i lekhallen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: