Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation - Bokstäver, ordbilder och lästräning 18/19

Skapad 2018-10-29 15:02 i Knappekullaskolan Lerum
Bokstavsinlärning, ljud, enklare ordbilder och kommunikationens funktion.
Grundsärskola 1 – 5 Kommunikation
Vi kommer att arbeta med bokstavsinlärning på flera olika sätt och med hjälp av våra sinnen. Vi kommer att träna på ordbilder och skriva enkla ord, samt att kommunicera i tal/tecken/bilder.

Innehåll

Syftet för arbetsområdet kommunikation

Utveckla dina läs- och skrivkunskaper och därigenom utveckla ditt språk och din identitet.

Målet är att du ska:

 • kunna benämna några  bokstäver i alfabetet.
 • kunna ljuda bokstäverna. 
 • kunna forma  bokstäver i första hand med stora bokstäver.
 • kunna skriva sitt namn och enklare ord utan förebild.
 • aktivt ska delta i kommunikationsövningar 

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att arbeta med:

 • bokstavsträning
 • olika skrivövningar
 • Träna ordbilder
 • kommunikationsövningar
 • alternativ kommunikation 

Hur?

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp med att:

 • läsa ordbilder och meningar med hjälp av ipad eller handalfabetet
 • skriva på ipad/datorn och med penna.
 • olika dataprogram/appar och arbetshäften
 • titta på film om bokstäver
 • alternativ kommunikation, t ex tecken, samtalsmatta, pekkarta

Bedömning

Jag kommer fortlöpande att bedöma din utveckling hur:

 • du känner igen bokstaven
 • du känner igen ordbilder
 • du kan forma några stora bokstäver, t ex genom att skriva ditt namn.
 • du kommunicerar med kamrater och vuxna (lyssna, fråga och svara).
 • du kommunicerar med alternativ kommunikation

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: