Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rumsuppfattning Förskoleklass

Skapad 2018-10-29 15:03 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Rumsuppfattning i förskoleklass
Grundskola F Matematik
För att eleven ska kunna utforska och beskriva sin omvärld kommer vi i detta arbetsområde att arbeta med rumsuppfattning och olika perspektiv.

Innehåll

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

Arbetssätt
Vad ska vi arbeta med?
Vi kommer bland annat att arbeta med problemlösningsuppgifter och diskutera kring olika samtalsbilder. Vi kommer att arbeta med lägesord och jämföra storlekar.   
Begrepp som vi använder: i, på, över, under, bakom, framför, mellan, bredvid, vänster, höger, årstider, veckodagar, liten, mindre, minst, stor, större, störst. 

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta utomhus och inomhus, individuellt, i par och i grupp.
Vi kommer att se film, arbeta med konkret material t.ex. Multilink och i vår matematikbok, "Koll på matematik Förskoleklass".

Vad ska du lära dig?/Visad kunskap
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten.  
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning. T.ex. Beskriva hur en person ska ta sig från en plats till en annan genom att använda sig av lägesord.
Eleven kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid. T.ex. utifrån en bild kunna avgöra var personen befinner sig och beskriva det för någon annan samt kunna avgöra vilken årstid bilden visar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: