Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap 1b 2018

Skapad 2018-10-29 15:05 i Midsommarkransens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Naturkunskap

Innehåll

Kursplanering HT

Område

Beskrivning

Vecka

Bedömning

Introduktion

Vetenskap

Kursmål, vad är naturkunskap?

Vetenskapligt arbetssätt

34

 

Pseudovetenskap

Vetenskapligt arbetssätt,

pseudovetenskap

35

 

Inl. Vetenskap vs. pseudovetenskap

Ekologi

Vad är liv + celler

36

 

Ekologi

Cellandning, fotosyntes, livets riken

37

 

Ekologi

Ekosystem, näringsväv

38

 

Ekologi

Energiflöden

39

 

Ekologi

Energipyramider

40

 

Ekologi

Repetition, prov

41

Prov ekologi

Ekologi

Exkursion, skogen som ekosystem

42

 

Ekologi

Rapportskrivande

43

Inl. Exkursionsrapport

Höstlov

 

44

 

Hållbar utveckling

Övergödning

45

 

Hållbar utveckling

Biologisk mångfald

46

 

Hållbar utveckling

Ekosystemtjänster

47

Inlämningar

Hållbar utveckling

Ekosystemtjänster

48

Prov

Sex och samliv

 

49

 

Sex och samliv

 

50

 

Sex och samliv

 

51

Inlämning

 

 

 

Kursens centrala innehåll:

 

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
  • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
  • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
  • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: