Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning av jeans

Skapad 2018-10-29 15:06 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola F
Formge och framställa ett föremål med inslag av återbruk i form av återanvända jeans. Göra en skiss och en planering över din produkt. Dokumentera under arbetsprocessen genom att ta bilder av ditt arbete under arbetsprocessen. (Nytt!) Värdera arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Lgr 11, s 9

Innehåll

SLÖJD – Återvinning av jeans

 

Undervisningens utformning:

 

 • Vi kommer att se en film som handlar om jeansmode, bomull och vilken påverkan bomullen har på miljön och människorna runt omkring. Filmen tar också upp alternativ till bomull och ekologiskt odlad bomull.

 • Lärarledd genomgång av uppgiften där du kommer att få inspiration av bilder, böcker och uppsydda föremål.

 • Vi kommer att jobba med diskussionsfrågor innan och efter filmen

 • Arbetet dokumenteras efter varje lektion i loggboken.

 

Du ska:

 • Formge och framställa ett föremål med inslag av återbruk i form av återanvända jeans.

 • Göra en skiss och en planering över din produkt.

 • Dokumentera under arbetsprocessen genom att ta bilder av ditt arbete under arbetsprocessen. (Nytt!)

 • Värdera arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.

 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Lgr 11, s 9

 

Centralt innehåll Lgr 11:

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

 • Två-och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser:

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 • Hur symboler och färger används inom barn-och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället:

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Lgr 11, s 13

 

Kunskapskrav:

Se kunskapsmatrisHur du visar att du kan:

Arbetar aktivt på lektionerna och färdigställer en produkt av återvunnet jeanstyg..

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: