Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brandtema vecka 48-49 2018 på Alma förskola.

Skapad 2018-10-29 15:16 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Barnen ska få möjlighet att lära sig viktiga saker som rör brandsäkerhet.

Innehåll

 

 

 

Syftet med att arbeta med brandtema är att ge barnen viktiga kunskaper om hur man gör vid händelse av brand.


 Temat kommer att arbetas med avdelningsvis så under dessa veckor är det inga aktivitetsgrupper (Babblarna, Spindlarna och Nyckelpigorna). De äldsta barnen i Babblargruppen besökte brandstationen 20/11 som en del av brandtemat.

 

Under temats gång kommer, lek, övningar, film, böcker och skapande att användas av på olika sätt för att ge barnen möjlighet att ta till sig ämnet.

Vi kommer prata tillsammans med barnen om saker som rör brand och brandsäkerhet som t.ex: 

Vad gör man om man hör brandlarmet? Hur tar man sig ut från ett hus när det brinner? Hur kan man undvika att starta en brand?

Vi kommer att lära barnen larmnumret 112 och ramsan ”112 lätt att slå”.


Vi kommer att ha brandövning 4/12 och öva tillsammans med barnen på att utrymma förskolan och gå med barnen till Alma förskolas uppsamlingsplats vid grinden vid förrådet.


Temat kommer att avslutas på torsdagen 6/12.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: