Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik år 9

Skapad 2018-10-29 15:19 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Biologi
Är du släkt med en tall? Eller en chimpans? Eller varför har du blå/gröna/bruna ögon? Och hur hänger det hela ihop? Alla frågor om våra gener, släktskap och hur vi faktiskt kan veta att det är så kommer att vara utgångspunkt för detta arbetsområde.

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att du ska lära dig lite mer om varför vi människor, djur och växter ser så olika ut. Vad är det inuti oss som styr det? Att du t ex är en människa med viss färg på dina ögon och att du är si och så lång och inte en häst eller en kaktus.

Du kommer att lära dig lite vilka egenskaper som kan spridas vidare till dina barn och lite hur det fungerar.

 

Vi kommer att utgå från boken Spektrum Biologi s.367 - 395

 

Detta arbete startar under vecka 46 och fortsätter t om terminen slutar.

Dina kunskaper kommer att bedömas genom ett test. Förmågor som bedöms se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris Genetik år 9

E
C
A
Begreppsförmågan
Du kan förklara följande begrepp; Gen, kromosom, DNA, dominant gen, vikande gen, könsceller och kroppsceller, korsningsschema, enäggs- och tvåäggstvillingar
Du kan mer ingående beskriva DNA-molekylens uppbyggnad i kvävebaser och hur dessa fungerar. Du kan förklara följande begrepp; Homozygot och heterozygot
Du kan förklara kromosomavvikelser, könsbundet arv samt hur arv och miljö samverkar vad gäller ärftlighet.
Samband
Du kan sätta in begreppen ovan i ett sammanhang, beskriva celldelning på ett enkelt sätt och kunna läsa av ett korsningsschema.
Du kan sätta in begreppen ovan i ett sammanhang, beskriva celldelning och kunna göra korsningsschema med givna förutsättningar.
Du kan med naturvetenskapligt språk berätta om hur tillverkningen av proteiner med hjälp av DNA går till och processen mitos och meios.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan ge exempel på genteknik och kort beskriva dess betydelse för människors liv.
Du kan förklara genteknik och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan beskriva för- och nackdelar med genteknik och dra egna slutsatser kring detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: