Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Vi skapar ett manus och gör en film

Skapad 2018-10-29 15:21 i Hålta skola Kungälv
I arbetet kopplar vi ihop följande ämnen, slöjd, svenska och engelska.
Grundskola 4 Engelska Slöjd Svenska
I undervisningen ska eleverna skapa och olika texter enskilt och tillsammans med andra. De ska jobba med instruktioner och skriva berättande texter där ord, bild och ljud ska samspela under veckorna 45-50. Eleverna kommer att skriva texter, skapa egna figurer, bygga kulisser, filma och klippa ihop film två och två utifrån olika instruktioner.

Innehåll

 

I undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk och kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften och de ska träna på sin förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Och de ska få möjlighet att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

Det här ska vi göra. 

- skriva en berättande text (manus), där vi beskriver miljö, händelser och karaktärer

- skapa tre karaktärer utifrån instruktioner

- skapa kulisser i slöjden utifrån instruktioner och miljöbeskrivning i berättelsen

- filma och klippa ihop till en film med talande ljud och musik

Så här kommer du att få visa vad du kan. 

 

På Hålta skola arbetar vi utifrån lärandematriser i alla årskurser och alla ämnen och de är kopplade till kunskapsöversikter från skolverket. 

 

 

Matriser

Sv En Sl
Svenska åk 4-6, Kunskapsöversikt, Hålta skola

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven
läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med...
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
Eleven
använder lässtrategier på ett
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven
visar läsförståelse som är
grundläggande
god
mycket god
Eleven
gör sammanfattningar av olika texters innehåll som är ...
enkla och kronologiska
utvecklade
välutvecklade
Eleven
kommenterar centrala delar i texter med ...
viss koppling till sammanhanget
relativt god koppling till sammanhanget
god koppling till sammanhanget
Eleven
tolkar och för resonemang som är ... ...om tydligt framträdande budskap i olika verk, utifrån egna erfarenheter
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Eleven
beskriver sin upplevelse av läsningen på ett ...
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt
Eleven
skriver olika slags texter med ...
begripligt innehåll
relativt tydligt innehåll
tydligt innehåll
Eleven
... och struktur som är
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Eleven
...samt med ... ...språklig variation
viss
förhållandevis god
god
Eleven
använder i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med ...
viss säkerhet
relativt god säkerhet
god säkerhet
Eleven
skriver berättande texter som innhåller...
enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling
Eleven
söker och väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet som är...
enkla
utvecklade
välutvecklade
Eleven
gör sammanställningar som innehåller egna formuleringar och beskrivningar som är...
enkla
utrvecklade
välutvecklade
...med .... ...användning av ämensspecifika ord
viss
relativt god
god
Eleven
förstärker och levandegör sina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven
ger omdömen om texters innehåll som är...
enkla
utvecklade
välutvecklade
Eleven
bearbetar texter utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet på ett...
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Eleven
samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet...
till viss del
relativt väl
väl
Eleven
förbereder och genomför muntliga redogörelser som är...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...med inledning, innehåll och avslutning som är ...
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
...med ... ...anpassning till syfte och mottagare
viss
relativt god
god

Sv En Sl
Svenska åk 4-6, Kunskapsöversikt, Hålta skola

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven
läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med...
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
Eleven
använder lässtrategier på ett
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven
visar läsförståelse som är
grundläggande
god
mycket god
Eleven
gör sammanfattningar av olika texters innehåll som är ...
enkla och kronologiska
utvecklade
välutvecklade
Eleven
kommenterar centrala delar i texter med ...
viss koppling till sammanhanget
relativt god koppling till sammanhanget
god koppling till sammanhanget
Eleven
tolkar och för resonemang som är ... ...om tydligt framträdande budskap i olika verk, utifrån egna erfarenheter
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Eleven
beskriver sin upplevelse av läsningen på ett ...
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt
Eleven
skriver olika slags texter med ...
begripligt innehåll
relativt tydligt innehåll
tydligt innehåll
Eleven
... och struktur som är
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Eleven
...samt med ... ...språklig variation
viss
förhållandevis god
god
Eleven
använder i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med ...
viss säkerhet
relativt god säkerhet
god säkerhet
Eleven
skriver berättande texter som innhåller...
enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling
Eleven
söker och väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet som är...
enkla
utvecklade
välutvecklade
Eleven
gör sammanställningar som innehåller egna formuleringar och beskrivningar som är...
enkla
utrvecklade
välutvecklade
...med .... ...användning av ämensspecifika ord
viss
relativt god
god
Eleven
förstärker och levandegör sina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven
ger omdömen om texters innehåll som är...
enkla
utvecklade
välutvecklade
Eleven
bearbetar texter utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet på ett...
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Eleven
samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet...
till viss del
relativt väl
väl
Eleven
förbereder och genomför muntliga redogörelser som är...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...med inledning, innehåll och avslutning som är ...
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
...med ... ...anpassning till syfte och mottagare
viss
relativt god
god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: