Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp- designa en kudde

Skapad 2018-10-29 15:30 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola F
Undervisningens utformning: Utifrån en enkel arbetsbeskrivning ska eleven designa sin egen kudde. Arbetet handlar om att själv rita sin egen kudde. Eleverna ska arbeta med olika material och utifrån eget omdöme tillverka en egen designad produkt och lära sig att arbeta med applikationer. Målet är att lära sig rita och skissa efter egna idéer. Produkten sys utifrån enkla sömnadstekniker såsom raksöm och sicksack som eleverna tidigare lärt sig. Eleverna befäster begreppen rätsida, avigsida, sömsmån, tvärnåla, pressarfotsbredd m.fl.

Innehåll

SLÖJD – Designa en kudde

Undervisningens utformning:

Utifrån en enkel arbetsbeskrivning ska eleven designa sin egen kudde. Arbetet handlar om att själv rita sin egen kudde. Eleverna ska arbeta med olika material och utifrån eget omdöme tillverka en egen designad produkt och lära sig att arbeta med applikationer. Målet är att lära sig rita och skissa efter egna idéer.Produkten sys utifrån enkla sömnadstekniker såsom raksöm och sicksack som eleverna tidigare lärt sig. Eleverna befäster begreppen rätsida, avigsida, sömsmån, tvärnåla, pressarfotsbredd m.fl.

 

Centralt innehåll Lgr 11:

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

  • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser:

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

  • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:

  • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

  • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck

Slöjden i samhället:

  • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

  • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

 

Kunskapskrav:

Se bedömningsmatris

 

Hur du visar att du kan:

Deltar aktivt på lektionerna och färdigställer din designade produkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: