Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstidsväxlingar, åk 2

Skapad 2018-10-29 15:33 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
Planering för förskoleklass NO Årstidsväxlingar.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad händer under våra olika årstider. Vad händer med djur och växter när årstiderna byter av varandra. Är det något som förändras? Varför har vi årstider?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Årstidsväxlingar
- Vad kännetecknar olika årstider och vilken ordning kommer de i?
- Likheter och skillnader
- Hur anpassar sig djur och växter
- Livscykler hos djur och växter

Djur och växter i närområdet
- Djurs och växters namn
- Kännetecken
- Likheter och skillnader
- Hur ser djuret och växtens livscykel ut

Viktiga begrepp: anpassning, förändring, ide, dvala, flyttar, kretsar, jordaxel, norra och södra halvklotet

Hur ska vi arbeta?
- Naturstudier
- Filmer
- Vi läser böcker
- Vi tittar på bilder
- Arbete i NO-bok

Vad ska du lära dig?
Se lärandematris nedan

Hur ska du visa att du lärt dig?
- Samtal
- Gruppdiskussion
- Egna faktatexter
- Uppgifter i NO-bok

Matriser

NO
Lärandematris, NO, Årstidväxlingar

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Årstidsväxlingar
  • NO   3
  • NO   3
Kan namnen på våra fyra årstider, vet i vilken ordning de kommer och berättar något typiskt för varje årstid.
Kan namnen på våra fyra årstider, vet i vilken ordning de kommer och berättar något typiskt för varje årstid och jämför likheter och skillnader.
Kan namnen på våra fyra årstider, vet i vilken ordning de kommer och berättar något typiskt för varje årstid och jämför likheter och skillnader. Berättar om skillnader och likheter för en kompis.
grundläggande
utvecklat
väl utvecklat
Djur och växter
  • NO   3
  • NO   3
Känner igen och namnger två djur och kan sortera dem efter olika kännetecken/egenskaper/anpassning till olika årstider.
Känner igen och namnger minst tre djur och kan sortera dem efter olika kännetecken/egenskaper/anpassning till olika årstider. Förklarar hur jag har sorterat dem för en kompis.
Känner igen och namnger minst fem djur och kan sortera dem efter olika kännetecken/egenskaper/anpassning till olika årstider. Förklarar hur jag har sorterat dem för en kompis och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
grundläggande
utvecklat
väl utvecklat
Solen, månen och jorden
  • NO   3
Kan berätta muntligt hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och varför vi har årstider.
Kan berätta muntligt hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och varför vi har årstider. Kan visa med en modell/teckning hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Kan berätta muntligt hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och varför vi har årstider. Kan visa med en modell/teckning hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.Kan även berätta hur lång tid det tar för dem att kretsa ett varv runt varandra och sig själv.
grundläggande
utvecklat
väl utvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: