👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter

Skapad 2018-10-29 15:33 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi lär oss mer om djur och beskrivande texter. Vi jobbar mycket tillsammans för att bli säkrare innan vi provar på egen hand.

Innehåll

Du kommer att få träna din förmåga att:

 • Formulera dig i skrift
 • Urskilja språkliga strukturer
 • Anpassa språket efter syfte

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • berätta vad beskrivande text är
 • skriva en beskrivande text om ett djur tillsammans med en klasskamrat 
 • använda ord och begrepp som är typiska för en beskrivande text
 • välja bilder som gör det du skrivit tydligare
 • använda kompisbedömning för att ytterligare utveckla er text

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • Beskrivande text
 • Berättande text
 • Fakta
 • Rubrik
 • Underrubrik
 • Stycke (text)
 • Bild
 • Bildtext
 • Mening
 • Ord
 • Bokstav
 • Gemen
 • Versal
 • Skiljetecken
 • Utseende
 • Föda
 • Föröka sig
 • Ungar
 • Livscykel
 • Boplats
 • Hane
 • Hona
 • Fiende
 • Övrigt

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • Arbeta efter cirkelmodellen:
 • Läsa beskrivande texter om djur
 • Analysera den beskrivande textens olika delar
 • Bygga ihop beskrivande texter som blivit isär klippta
 • Samla fakta om ett djur i sexfältaren (utseende, föda, livscykel, boplats, fiende, övrigt)
 • Skriva texter tillsammans 
 • I par skriva en beskrivande om ett djur
 • Läsa texterna för varandra
 • Använda det vi lärt oss på NO-lektionerna

Du kommer möta IKT i undervisningen genom:

 • Du får skriva din text på iPad i skolstil
 • Du får lägga ut er text på din lärlogg
 • Vi ser faktafilm om djur

Du kommer vara delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 • Du får vara med och välja vilket djur ni ska skriva om.
 • Kooperativa arbetssätt
 • Kamratbedömning
 • Du är med och utvärderar lektionen med exit ticket eller rate it.

Du kommer du få visa din kunskap genom:

Formativ bedömning

 • Kamratbedömning av din text under arbetets gång
 • Observationer och samtal med läraren under arbetets gång

Summativ bedömning

 • Den text ni skriver.

 

Övrigt:

Om cirkelmodellen: http://www.oppetklassrum.se/uncategorized/faktatext-cirkelmodellen/