Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Albanska 2018-2019

Skapad 2018-10-29 15:35 i Hertingsskolan Falkenberg
Denna terminen jobbar vi med tema-hösten.
Grundskola 1 Modersmål
Uppläg för olika årskurser Planeringen avser varje åk för sig, samt individuellt. Lära känna planeringen går ut på att bekanta oss med vårt språk, introducera barnen till vårt alfabet, kultur, historia etc.

Innehåll

 1. Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål för eleven

Du ska kunna berätta kort om Kosovos och Albaniens historia. Hur kom vi till självständigheten, vilka personer har bidragit mest för det. 

Hur långt tid var turkarna i Albanien. Om Skenderbeus biografi. Vilka grandländer har okuperat Albaniens och Kosovos territorier.

Du ska kunna hitta på kartan historiska städer som har att göra med självständigheten.

Arbetsformer och material

Bokstäverna 

Gemensamma diskussioner och samtala

Använda; stor, liten bokstav. mellanrum mellan ord och punkt.

Gruppövningar, individuellt arbete ,läsning, muntliga framträdande ,etc.
Vi läser olika typer av texter från skönlitteraretur, tidningar och internet vi ha läsning och enskild tyst läsning. Vi tränar på att använda olika lässtrategier, vi diskuterar texternas syfte och budskap.Vi arbetar med skriftliga frågor kring texterna. Vi redovisar redovisar muntligt, Vi arbetar med olika skrivuppgifter. Söker information på internet.

Bedömning 

Jag kommet att bedöma din förmåga att beskriva och förklara om Albaniens Självständighet för 102 år sedan,

hur många år var turkerna i Albanien, m,m . Sista kriget i Kosovo(1999) ,

hur många dog, hur många emigrerade från Kosovo, i vilka länder flyttade människor mest osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Modersmål åk 1-3

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Du följer en enkel instruktion och utför den
Du deltar i ett samtal
Du deltar aktivt i en enkel diskussion
Skriva
Du skriver några bokstäver/tecken och siffror
Du skriver enkla ord och meningar
Du skriver korta och enkla texter
Dina fraser består oftast av två till tre ord
Du använder korta fraser som består av de väsentligaste ordklasserna (substantiv, verb, osv.)
Du utvecklar dina meningar och kan i viss mån uttrycka dåtid, nutid och framtid
Läsa
Du kan ljuda bokstäver
Du läser ord och enkla fraser
Du läser enklare texter
Du kan några månader och årstider
Du kan alla månader och årstider
Du kan skriva om månader och årstider

Ml
Modersmål 1-9

Modersmål

->
->
->
Analysförmåga
Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.
Eleven har förmåga att göra enkla analyser. Se elevexempel
Eleven har förmåga att göra utvecklade analyser. Se elevexempel
Eleven har förmåga att göra väl utvecklade analyser. Se elevexempel
Reflektionsförmåga
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.
Eleven har förmåga att göra enkla reflektioner. Se elevexempel
Eleven har förmåga att göra utvecklade reflektioner. Se elevexempel
Eleven har förmåga att göra väl utvecklade reflektioner. Se elevexempel
Kommunikativ förmåga
Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa
Eleven har förmåga till enkel kommunikation. Se elevexempel
Eleven har förmåga till utvecklad kommunikation. Se elevexempel
Eleven har förmåga till väl utvecklad kommunikation. Se elevexempel
Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.
Eleven har förmåga till viss användning av relevanta begrepp. Se elevexempel
Eleven har förmåga till relativt god användning av relevanta begrepp. Se elevexempel
Eleven har förmåga till god användning av relevanta begrepp. Se elevexempel
Skriv förmåga
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenska.
Eleven har förmåga att på ett enkelt uttrycka sig i skrift. Se elevexempel
Eleven har förmåga att på ett utvecklad sätt uttcryka sig i skrivt. Se elevexempel
Eleven har förmåga att på ett väl utvecklad sätt uttrycka sig i skrivt.
Läs förmåga
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: