Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala målen

Skapad 2018-10-29 15:36 i TA BORT FD Henåns skola SÄR Orust kommun
Grundsärskola F – 9 Samhällsorienterande ämnen Idrott och hälsa Svenska Musik Bild
FN representanter från många olika länder har enats om sjutton "Globala mål" för att göra världen bättre att leva i. Elever på Henåns skola kommer att arbeta med några av målen. Vi här på särskolan har valt att jobba med mål 10. Mål 10 handlar bl.a. om att alla ska ha samma rättigheter oavsett kön, funktionsvariation, ålder, etnicitet, religion eller ekonomi.

Innehåll

Globala målen - Detta ska vi göra!

Du ska kunna själv eller med stöd:

 • Ge exempel på några mänskliga rättigheter.
 • Ge exempel på några diskrimineringsgrunder.
 • Ge exempel på ojämlika/orättvisa situationer eller förhållanden
 • Ge exempel på hur man kan göra för att minska på ojämlika/orättvisa situationer eller förhållanden
 • Ge exempel på olika funktionsvariationer
 • Ge exempel på hur man i olika länder ger stöd till personer med funktionsvariation

Arbetssätt och undervisning:

 • Titta på bilder/bildspel
 • Se filmer
 • Samtala och reflektera 
 • Studiebesök på Göteborgs universitet
 • Göra en insamling via Musikhjälpen
 • Aktivt se över tillgängligheten på skolan och närmiljön
 • Praktiska övningar.

 

 

Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • När du jämför olika förutsättningar i olika länder/miljöer, jämför likheter och skillnader.
 • När du väljer och värderar information.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.

 

 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • när du uttrycker dina tankar.

 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

 

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.

 

 • Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka bilder och värdera deras syften, och
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
  IDH  7-9
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: